Lid Raad van Toezicht (zorg)

Deze procedure is gesloten (20-06-2022).
Vakgebied
Toezicht & advies
Salaris
Salary undisclosed
Locatie
Drenthe
Dienstverband
Permanent
Headhunter
Talent Performance voor Het Derkshoes

De organisatie

Met een samenhangend aanbod van veilig wonen, hoogwaardige zorg en cliëntgerichte ondersteuning dragen we bij aan het welzijn van onze cliënten, in de voor hen vertrouwde omgeving. 

Stichting Derkshoes Zorg en Dienstverlening draagt al meer dan 25 jaar bij aan het welbevinden van de inwoners van de gemeente Midden-Drenthe en is lokaal sterk verankerd in Westerbork.  
Derkshoes is een lokale en kleinschalige zorgorganisatie die zich primair, maar niet uitsluitend, op ouderen richt. Vanuit de missie biedt de stichting zorg en ondersteuning aan cliënten thuis, in ‘t Kruumtenhoes of in het Derkshoes. Met een samenhangend aanbod van zorg en ondersteuning, eventueel gecombineerd met wonen, draagt Derkshoes bij aan het behoud van autonomie, veiligheid en zoveel mogelijk zelfstandigheid van cliënten in hun vertrouwde omgeving. 

Het Derkshoes heeft een capaciteit van 74 woningen voor wonen met zorg. ‘t Kruumtenhoes bestaat uit 39 woningen. De organisatie biedt circa 110 cliënten verpleging thuis en aan bijna 400 cliënten hulp bij het huishouden. 

De Raad van Toezicht houdt integraal toezicht op het beleid van de bestuurder en de uitvoering daarvan. De Raad van Toezicht let daarbij op de effecten, processen en belangen. Daarnaast is de Raad van Toezicht de werkgever van de bestuurder en (kritisch) sparringpartner en geeft hij gevraagd en ongevraagd advies aan de bestuurder. De Raad van Toezicht ziet er in het bijzonder op toe dat de effecten bereikt worden die met de oprichting van de stichting beoogd zijn. Alle concrete doelen worden in dat licht gewogen.  

De positie

De Raad van Toezicht is betrokken en zoekt op actieve wijze de verbinding met de organisatie.  

In verband met het terugtreden van een van de leden is er een vacature ontstaan voor een lid Raad van Toezicht met een zorgprofiel. 

Kandidatenprofiel  

Voor deze vacature zoeken wij een kandidaat met zorginhoudelijke en/of medische kennis van- en ervaring in de zorg, onder andere kennis van vraagstukken rond kwaliteit en veiligheid.

De kandidaat heeft kennis van sectorale ontwikkelingen die doorvertaald kunnen of dienen te worden naar kleinschaliger lokale ontwikkelingen.  

U dient bij voorkeur woonachtig te zijn in het werkgebied van Derkhoes. Van u wordt verwacht dat u bij kan dragen aan de verdere professionalisering van de Raad van Toezicht die in gang is gezet. 

Van alle leden van de Raad van Toezicht wordt verwacht dat zij affiniteit hebben met de doelgroep, doelstelling en kernfunctie van de organisatie. Daarnaast wordt van hen verwacht dat zij open en onafhankelijk zijn, dat ze de moeilijke vragen durven stellen en professioneel en rolvast zijn. 

Leden van de Raad van Toezicht dienen te beschikken over:

  • algemene bestuurlijke kwaliteiten en inzichten;
  • de bereidheid tot verantwoording, compliance met betrekking tot wet- en regelgeving en governance code;
  • integriteit, sterk normbesef, zorgvuldigheid;
  • het vermogen te reflecteren op eigen rol, positie, invloed en gedrag;
  • onafhankelijkheid, geen onverenigbare belangen, posities of relaties;
  • het vermogen om in teamverband toezicht en advies kunnen uitvoeren;
  • feitelijk beschikbare tijd.

Interesse?     

Indien u belangstelling heeft, dan zien wij uw CV en begeleidende brief graag uiterlijk maandag 20 juni 2022 tegemoet. Voor aanvullende informatie kunt u contact opnemen met Maurice Hoogeveen of Annelize Wilpstra: 050-4092720. 

Nota bene: Het betreft hier een rol in de categorie Toezicht & Advies. Publicaties in deze categorie vallen logischerwijs niet binnen het € 100k+ segment. Lintberg publiceert deze posities omdat de aard van deze posities aansluit bij de profielen en ambities van onze members.

Deze procedure is gesloten (20-06-2022).

Over deze headhunter - Talent Performance

Talent Performance helpt bij het invullen van sleutelposities op strategisch en tactisch niveau in uw organisatie. Daartoe behoort ook de werving en selectie van kandidaten voor toezichthoudende functies. Wij werken voor bedrijven en instellingen in uiteenlopende branches. Voor het vinden van de juiste kandidaten wordt gebruik gemaakt van het uitgebreide netwerk en de databank waarover Talent Performance beschikt. 

Meer vacatures van Talent Performance op Lintberg

Talent Performance is sinds 2010 aangesloten bij Lintberg.