Lid Raad van Toezicht

Deze procedure is gesloten (15-09-2022).
Vakgebied
Toezicht & advies
Salaris
Salaris vertrouwelijk
Locatie
Maastricht
Dienstverband
Permanent
Headhunter
Delfin Executives voor Envida

De organisatie

Iedereen is van betekenis is de overtuiging van Envida. Draag jij als lid van de Raad van Toezicht hieraan bij?

Envida biedt diensten aan op het gebied van wonen, welzijn en zorg aan ouderen en chronisch zieken in Maastricht en het Heuvelland. Envida is ondernemend, bruist en werkt samen met andere partners aan de juiste zorg op de juiste plek. Bij Envida werken zo’n 4.000 medewerkers en bijna 1.400 vrijwilligers. Deze betrokken professionals zijn dagelijks in de weer voor de 1.200 bewoners en hun familieleden in de zorgcentra, 3.000 klanten in de wijk en 37.000 leden. Daarmee is Envida één van de grotere zorgorganisaties in Zuid-Limburg.

Envida vindt het belangrijk dat iedereen het leven kan leiden dat hij of zij zo graag wil leiden. Voor wie als gevolg van ouderdom, (chronische) ziekte of herstel na een operatie is aangewezen op hulp is dat echter niet zo vanzelfsprekend. Zij kunnen een beroep doen op de zorg van Envida en kunnen daarbij rekenen op de betrokkenheid en collegialiteit van de medewerkers. Envida medewerkers zijn trots op hun werk en geven je dag een gouden randje. De zorg verandert, zeker omdat mensen in een kwetsbare positie het liefste hun eigen leven in hun vertrouwde omgeving willen leiden. Dit vraagt om nieuwe oplossingen, die zij samenvat via de overtuiging dat het kleinste verpleeghuis achter je eigen voordeur kan liggen. Om dat mogelijk te maken zijn vormen van sociale en technologische innovatie nodig die óók vragen om een andere manier van organiseren en werken. Om met de zorgvraag van cliënten mee te kunnen bewegen, kiest Envida voor verbinding: wijkzorg, huishoudelijke zorg en verpleegzorg groeien naar elkaar toe. De krappe arbeidsmarkt maakt deze beweging des te uitdagender. Mede daarom profileert Envida zich ook als mens- en ontwikkelbedrijf, waarin je het beste uit jezelf kunt halen. Persoonlijkheid en competenties zijn daarbij soms belangrijker dan diploma’s. Aan de hand van een ambitieuze meerjarenstrategie wordt koers gezet naar de toekomst: want ook dan wil Envida er zijn voor de ouderen en chronisch zieken in de regio.

In 2021 is Envida uitgeroepen tot aantrekkelijkste werkgever van Limburg en in 2022 tot aantrekkelijkste werkgever van Zuid-Limburg. Haar geheim? Envida biedt het beste van twee werelden. Envida is één van de grotere zorgorganisaties in Zuid-Limburg én zij werkt heel lokaal: op 19 locaties en met 51 kleinschalige wijkteams. In de hele regio dicht bij de mensen die zorg nodig hebben, maar ook in intensieve samenwerking met ketenpartners zoals huisartsen, MUMC+ en woningcorporaties.

De positie

De Raad van Toezicht bestaat uit vijf leden en is verantwoordelijk voor het toezicht op het beleid van de Raad van Bestuur en de algemene gang van zaken binnen Envida. De Raad van Toezicht fungeert tevens als een belangrijk klankbord voor de eenhoofdige Raad van Bestuur. De Raad van Toezicht en de bestuurder werken volgens de principes van de Zorgbrede Governancecode.

De Raad van Toezicht is samengesteld op basis van bestuurlijke en toezichthoudende kwaliteiten enerzijds en kwaliteiten voor een specifiek aandachtsgebied / portefeuille anderzijds. Integraal denken is daarbij belangrijker dan het zijn van een specialist op een specifiek vakgebied. De onderlinge taakverdeling tussen de leden Raad van Toezicht wordt afgestemd op de specifieke deskundigheid van de individuele leden. De raad hecht aan diversiteit, hetgeen bij voorkeur ook tot uiting komt in de Raad van Toezicht. Dat gaat verder dan alleen de man-vrouw verhouding. Ervaring of geen ervaring, jong of oud of welke (culturele) achtergrond dan ook: de juiste mix in de Raad van Toezicht zorgt voor goede beraadslagingen en besluiten.

Kandidatenprofiel

De voornaamste drijfveer van leden van de Raad van Toezicht is de behoefte om zich vanuit een toezichthoudende rol in te zetten voor de maatschappelijke doelstellingen van Envida. Ontwikkelingen in de omgeving en organisatie vragen om nabijheid en het zijn van een sparringpartner voor de bestuurder en de andere leden van de Raad van Toezicht. U staat in verbinding met de organisatie en legt uw oor te luister bij cliënten en medewerkers. U beschikt over het vermogen om een juist evenwicht te vinden waarbij afstand houden en toch nabij zijn belangrijke aspecten zijn. De leden zijn nieuwsgierig, betrokken, onafhankelijk, relativerend en met een goed gevoel voor humor. Zij zijn in staat goed door te vragen en een stevig gesprek te voeren. De raad staat voor een open communicatie waarbij ieders mening gehoord en gerespecteerd wordt.

Elk lid van de Raad van Toezicht bij Envida:

 • Heeft kennis en ervaring op het gebied van organisatie, bestuur en toezicht;Heeft nadrukkelijk oog voor het cliëntenperspectief waarbij de mens centraal staat;
 • Onderstreept de missie en visie van Envida;
 • Heeft het vermogen om behalve een goede gesprekspartner te zijn, ook het beleid en het functioneren van de Raad van Bestuur kritisch en constructief te toetsen;
 • Heeft een brede maatschappelijke betrokkenheid / affiniteit met de zorg in het bijzonder;
 • Beschikt over een relevant netwerk;
 • Is onafhankelijk en onpartijdig;
 • Is voldoende beschikbaar voor de uitoefening van de functie;
 • Beschikt over goede communicatieve en sociale vaardigheden;
 • Hecht groot belang aan kwaliteit, zowel van de interne organisatie als op zorggebied;
 • Heeft een academisch werk- en denkniveau en is in staat op hoofdlijnen toezicht te houden;
 • Is bekend met werkgebied / sociaal economisch klimaat van de regio en maatschappelijke context van de organisatie.

Zorgprofiel

De ideale kandidaat voor deze functie beschikt over bestuurlijke danwel eindverantwoordelijke ervaring in de zorgsector in breed opzicht. Envida staat open voor ‘out of the box’-kandidaten die affiniteit met de zorg hebben vanuit een ander perspectief. Denk hierbij aan de commerciële zorgsector, het sociaal domein, welzijnswerk, de medische sector of geestelijke gezondheid.

Envida investeert in haar medewerkers en cliënten. Om de kwaliteit van zorg te waarborgen, is dit profiel ook verankerd in de Raad van Toezicht. De toezichthouder die wij zoeken heeft dan ook aantoonbaar kennis van c.q. een visie vanuit een bestuurlijk perspectief op relevante aspecten voor het leveren en waarborgen van een uitstekende kwaliteit van zorg, kennis en affiniteit met de zorgsector en Ontwikkelingen in de zorg voor wat betreft:

 • Landelijke ontwikkelingen (incl. regelgeving);
 • Innovaties in de zorg;
 • Ontwikkelingen in de “zorgmarkt” t.a.v. aanbestedingsbeleid, actieve partijen en samenwerkingsverbanden;
 • Deelname in complexe samenwerkingsverbanden;
 • Kennis op het gebied van modern werkgeverschap;
 • Het beoordelen van veranderingsprocessen in organisaties en met de bestuurder/het directieteam te sparren over changemanagement;
 • Consequenties beoordelen van beleidsvoorstellen ook in relatie tot de toekomstige arbeidsmarktpositie van Envida.

Het nieuwe lid van de Raad van Toezicht is beoogd lid voor de commissie kwaliteit en veiligheid.

Het aanbod

Envida biedt een verantwoordelijke en boeiende rol binnen een organisatie die vanuit een heldere missie en visie volop in beweging is. De Raad van Toezicht functioneert als team en heeft aandacht voor goede onderlinge samenwerking. De functie is bezoldigd.

Interesse?

Envida wordt bij de werving en selectie van een nieuw lid Raad van Toezicht begeleid door Max Ruiters, partner bij Delfin Executives, tel. 06-46117342. Indien u interesse heeft in deze functie dan verzoeken wij u om uw curriculum vitae en motivatiebrief uiterlijk 15 september 2022 te uploaden via onderstaande link. In week 40 zijn de gesprekken met de selectiecommissie van Envida gepland.

Nota bene: Het betreft hier een rol in de categorie Toezicht & Advies. Publicaties in deze categorie vallen logischerwijs niet binnen het € 100k+ segment. Lintberg publiceert deze posities omdat de aard van deze posities aansluit bij de profielen en ambities van onze members.

Deze procedure is gesloten (15-09-2022).

Over deze headhunter - Delfin impact executives

Delfin impact executives helpt organisaties nog succesvoller te worden. Daarom werven wij kandidaten die het verschil maken. Waarbij wij een sterke focus hebben op directie, management en toezichthoudende posities in Zuid-Nederland.

Meer vacatures van Delfin impact executives op Lintberg

Delfin impact executives is sinds 2017 aangesloten bij Lintberg.