Lid Raad van Commissarissen (2x)

Deze procedure is gesloten (05-01-2020).
Vakgebied
Toezicht & advies
Salaris
Salaris vertrouwelijk
Locatie
Noord-Brabant
Dienstverband
Permanent
Headhunter
Avident voor Kanteel Kinderopvang

De organisatie

Kanteel Kinderopvang is een grote regionale aanbieder van professionele, kwalitatief hoogwaardige kinderopvang met meer dan 45 vestigingen en circa 600 werknemers. Een organisatie met krachtige locaties die, veelal als onderdeel van een integraal kindcentrum (IKC), nauw verbonden zijn met de school en de buurt waarin zij werken.

Kanteel Kinderopvang organiseert volgens de principes van ROL, Regie op Locatie. Het Servicebureau van Kanteel denkt centraal, maar acteert lokaal. De activiteiten van Kanteel Kinderopvang zijn geconcentreerd in ’s-Hertogenbosch, Uden en Zaltbommel. Kanteel hecht veel belang aan haar kernwaarden: Inspireren, Verbinden, Ondernemen (IVO). Kanteel is aangesloten bij de Branche Vereniging Maatschappelijke Kinderopvang. De missie en visie alsmede het meerjarenbeleid kunt u nalezen in het meerjarenbeleid 2015-2018.

Kanteel Kinderopvang kent een 3-lagen structuur. Het bestuur van Kanteel Kinderopvang wordt gevormd door een eenhoofdige Raad van Bestuur (RvB). De Raad van Bestuur staat onder toezicht van de Raad van Commissarissen (RvC) welke toezicht houdt op Kanteel beheer BV. Boven de RvC staat een stichtingsbestuur (aandeelhouders). De Raad van Bestuur wordt in de dagelijkse leiding bijgestaan door het managementteam (MT). Er is één Ondernemingsraad en een Centrale Cliënten Raad (CCR).

Taken & verantwoordelijkheden

De taken van de leden van de RvC, komen in eerste instantie voort uit datgene wat statutair over de RvC als orgaan in de organisatie is bepaald en richt zich specifiek op het toezien, gevraagd en ongevraagd advies geven en het vervullen van de werkgeversrol van het bestuur of de bestuurders. De Raad van Commissarissen hanteert de voor de kinderopvang geldende Governance Code. De taken en verantwoordelijkheden van de Raad kunt u nalezen in het reglement Raad van Commissarissen.

Onderwerpen die voor de nabije toekomst op de governance agenda staan zijn onder meer; 

 • Strategische (her)positionering Kanteel;
 • Samenwerking onderwijs en andere (keten)partners;
 • Doorontwikkeling van de lerende organisatie;
 • Het behouden van een (financieel) solide organisatie, gericht op kwaliteit;
 • Goed werkgeverschap, met inhoudelijke kwaliteit;
 • De verdere beweging van de Raad richting new governance.

Kandidatenprofiel

Het profiel van de leden van de Raad van Commissarissen laat zich samenvatten in de kernwaarden algemeen bestuurlijke kwaliteit, affiniteit met kinderopvang, strategisch inzicht, collegialiteit, groot gevoel voor integriteit en verantwoordelijkheid. Gestreefd wordt naar een samenstelling die recht doet aan de vereiste kennis en ervaring. Ieder lid van de RvC dient geschikt te zijn om de hoofdlijnen van het totale beleid te beoordelen.

Daarnaast beschikt ieder lid van de Raad van Commissarissen over specifieke deskundigheid die noodzakelijk is voor de vervulling van zijn specifieke taak, binnen zijn rol in het kader van de profielschets van de Raad.

Algemene eisen Raad van Commissarissen

 • Affiniteit met kinderopvang- en de dienstverlening;
 • Bestuurlijke of toezichthoudende ervaring in een veranderende (maatschappelijke) omgeving; 
 • Academisch werkniveau;
 • In staat om te opereren op strategisch denkniveau en het stellen van de juiste vragen;
 • Groot integriteits- en verantwoordelijkheidsgevoel;
 • In staat zijn om in een team te functioneren;
 • Open houding, stevig en met juiste toon op basis van de kernwaarden IVO;
 • Zicht op (landelijke) ontwikkelingen kinderopvang;
 • Heeft een innovatieve zienswijze als het gaat om kinderopvang en is op de hoogte van de ontwikkelingen die er in de branche spelen;
 • In staat om tot zelfreflectie en een bijdrage leveren aan het verder professionaliseren van het team;
 • Naleven van de Governance Code op een eigentijdse/passende manier (governance wijs i.p.v. governance slim).

Specifieke eisen Leden Raad van Commissarissen

Gezien de huidige samenstelling van de Raad van Commissarissen zoekt Kanteel kandidaten met het volgende profiel: 

Bedrijfskundig profiel:

 • Bestuurlijke ervaring op tactisch en strategisch niveau;
 • Ervaren toezichthouder;
 • Kennis van bedrijfsprocessen en operational excellence;
 • Kennis en ervaring met ICT vraagstukken;
 • Ervaring op het snijvlak publiek en privaat domein; 
 • Kennis en ervaring met huisvestingsvraagstukken.

Inhoudelijk/HR profiel:

 • Kennis en ervaring met het maatschappelijk domein (gemeentelijke politiek, zorg, welzijn);
 • Kennis van primair onderwijs;
 • Ervaring met HR (arbeidsmarkt)vraagstukken;
 • Ervaring op het snijvlak publiek en privaat domein; 
 • Ervaring met zelfsturing, eigenaarschap, regie op locatie, centraal/decentraal vraagstukken;
 • Kennis van de sector is een pre;
 • Woonachtig in, binding met de regio.

Interesse?

Herken jij jezelf in één van bovengenoemde profielen? Je kunt reageren tot en met 5 januari 2020 via onderstaande link. 

Nota bene: Het betreft hier géén € 100k+ positie. Lintberg heeft besloten tot publicatie over te gaan, aangezien wij verwachten dat de aard van deze positie aansluit bij de profielen en ambities van onze members.

Deze procedure is gesloten (05-01-2020).

Over deze headhunter - Avident

Avident is gespecialiseerd in leiderschapsoplossingen op Senior Managementniveau (Bestuurders, Directeuren, Managers en Raden van toezicht) voor profit en non-profit organisaties.

Meer vacatures van Avident op Lintberg

Avident is sinds 2019 aangesloten bij Lintberg.