Lid Raad van Commissarissen

Deze procedure is gesloten (30-05-2022).
Vakgebied
Toezicht & advies
Salaris
Salaris vertrouwelijk
Locatie
Rotterdam
Dienstverband
Permanent
Headhunter
NR de governance expert voor Baker Tilly

De organisatie

Baker Tilly is een landelijke accountants- en (belasting)adviesorganisatie. Circa 830 professionals delen dagelijks hun eigen wijsheid met onze klanten, vanuit 5 regio’s (PVE’s) en 13 vestigingen in Nederland. Wij focussen ons op een brede groep van organisaties, zowel profit als non-profit en helpen hen vandaag met de uitdagingen van morgen.

De positie

De Raad van Commissarissen geeft invulling aan de wettelijke en statutaire taken. In dat licht houdt de RvC toezicht op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken in de vennootschap en de met haar verbonden ondernemingen. De RvC voorziet de RvB gevraagd en ongevraagd van advies en vult de werkgeversrol van de RvB in.

De Raad van Commissarissen (RvC) bestaat uit ten minste drie commissarissen. Benoembaar tot commissaris zijn slechts natuurlijke personen die niet reeds op een andere manier aan Baker Tilly gelieerd zijn (en derhalve dan ook niet voldoen aan de “afhankelijkheidscriteria” uit de statuten).

De samenstelling van de RvC zal zodanig zijn dat de combinatie van ervaring, deskundigheid, waaronder vereiste deskundigheid op het gebied van kwaliteit en publiek belang, professioneel gedrag, diversiteit en onafhankelijkheid van zijn leden, met een kritische instelling, de RvC het best in staat stelt zijn diverse verplichtingen jegens Baker Tilly en de bij Baker Tilly betrokkenen (waaronder de aandeelhouders en de werknemers) te voldoen, in overeenstemming met toepasselijke wet- en regelgeving.    

Kandidatenprofiel

Specifiek profiel nieuw lid Raad van Commissarissen
De kandidaat is deskundig op het terrein van compliance en governance, heeft daarnaast kennis en ervaring met het managen van of toezicht houden op “professional service firma’s”, waarbij fiscale adviesbureaus een pre is en heeft ervaring met de organisatieverandering als gevolg van het realiseren van ambitieuze groeiscenario’s. Voorts is de kandidaat op de hoogte van de vaktechnische aspecten en de uitgangspunten voor borging van de kwaliteit van de organisatie binnen het gekozen governance-model.

Interesse?

U kunt, tot 30 mei a.s., reageren op deze positie via onderstaande link. Meer informatie over de functie kunt u ook vinden via onderstaande link.

Nota bene: Het betreft hier een rol in de categorie Toezicht & Advies. Publicaties in deze categorie vallen logischerwijs niet binnen het € 100k+ segment. Lintberg publiceert deze posities omdat de aard van deze posities aansluit bij de profielen en ambities van onze members.

Deze procedure is gesloten (30-05-2022).

Over deze headhunter - NR, de governance expert

NR, de governance expert richt zich bijna twee decennia op alle facetten van good governance: search, advies, opleiding en kennis. Vier facetten die elkaar voeden, uitdagen en versterken. In theorie, in de praktijk en vooral op het snijvlak van die twee. 

Meer vacatures van NR, de governance expert op Lintberg

NR, de governance expert is sinds 2020 aangesloten bij Lintberg.