Portefeuillemanager Kaders

Deze procedure is gesloten (10-11-2022).
Vakgebied
Management
Salaris
Max. € 100.000
Locatie
Utrecht
Dienstverband
Permanent
Headhunter
Aardoom & De Jong voor Stichting Inlichtingenbureau

De organisatie

De informatie van het Inlichtingenbureau stelt gemeenten in staat om te bepalen op welke ondersteuning burgers recht hebben. Gemeenten leveren hiervoor gegevens over burgers aan bij het Inlichtingenbureau, die vervolgens worden vergeleken met de gegevens die bekend zijn bij andere overheidsinstanties. Het aanleveren en verzamelen van informatie loopt hierdoor via één centraal informatieknooppunt. Dit is efficiënter en veiliger dan 345 gemeenten die afzonderlijkheid informatie moeten opvragen bij de verschillende instanties.

Om sneller en beter in te kunnen spelen op de behoefte van gemeenten is in het afgelopen jaar een transitie in gang gezet om zelforganisatie verder vorm te geven. Je faciliteert en motiveert hierbij jouw team om zelforganiserend te werken, waardoor zij de ruimte krijgen om vanuit de eigen verantwoordelijkheid invulling te geven aan de dienstverlening.

Door de dienstverlening centraal te stellen en de organisatie te verdelen in ‘kaders, ‘nieuwe diensten en producten’ en ‘bestaande diensten’, is een nieuwe managementstructuur ingericht. Drie portefeuillemanagers zijn samen met de directeur integraal verantwoordelijk voor de volgende portefeuilles:

 • Kaders: stellen en bewaken van kaders waarbinnen de dienstverlening van het Inlichtingenbureau plaats dient te vinden.
 • Innovatie: ontwikkelen van markt, business en technologie.
 • Operatie: effectieve, efficiënte en continu verbeterende uitvoering van de bestaande dienst- en productportfolio.

De positie

Voor Stichting Inlichtingenbureau is Aardoom & de Jong op zoek naar een inspirerende portefeuillemanager Kaders. Als lid van het directieteam lever je samen een bijdrage aan het realiseren van maatschappelijke doelen en werk je in een dynamische omgeving met een sociaal gezicht. Samen met de portefeuillemanagers Innovatie en Operatie ben je verantwoordelijk voor de doorontwikkeling van de informatiedienstverlening aan gemeenten. Met jouw team Kaders (financiën, juridische zaken, informatie- en privacymanagement, contract- en risicomanagement) stel je aan de hand van wet- en regelgeving richtlijnen op om de continuïteit te waarborgen van zowel bestaande als nieuwe diensten.

Taken & verantwoordelijkheden

Integrale verantwoordelijkheid drie portefeuillemanagers
De drie portefeuillemanagers zijn vanuit het lidmaatschap van het directieteam integraal resultaatverantwoordelijk voor de totstandkoming, beschikbaarheid en ontwikkeling van de dienstverlening aan gemeenten. Binnen het Inlichtingenbureau wordt gewerkt met zelforganiserende teams. Als portefeuillemanager ben je koersbepalend. Je inspireert, motiveert en ondersteunt de teams bij het tonen van eigenaarschap en faciliteert bij het stellen van kaders om zelforganiserend werken mogelijk te maken. Je bent lid van het directieteam en legt rechtstreeks verantwoording af aan de directeur.

Portefeuillemanager Kaders
Als portefeuillemanager Kaders ben je verantwoordelijkheid voor het tot stand komen en handhaven van de kaders waarbinnen de werkzaamheden van het Inlichtingenbureau worden verricht. Hiertoe hoort ook het bewaken van de financiële huishouding en het faciliteren van de teams bij het besteedbare budget. Je brengt daarbij in kaart wat de financiële implicaties zijn van voorgenomen beslissingen en zet financiële data om naar bruikbare rapportages. Daarnaast ben je verantwoordelijk voor de juridische- en beveiligingskaders waarbinnen het Inlichtingenbureau werkt. Om de kwaliteit van de dienstverlening te kunnen waarborgen ondervang je problemen. Je bepaalt hier de impact van en draagt oplossingen aan die de organisatie inzicht verschaffen.

Dit komt onder meer tot uiting doordat je als manager:

 • Laat blijken analytisch te kunnen denken, om financiële risico’s in kaart te brengen.
 • Nieuwe inzichten creëert door onder meer diverse denkkaders en modellen te bouwen.
 • Meerdere oplossingen voor een probleem aandraagt waar medewerkers vervolgens zelfstandig mee uit de voeten kunnen.

Je handelen vindt plaats vanuit een sterk gevoel voor integriteit en je bent je zeer bewust van het speelveld en de spelregels. Je bent goed in staat om sociale en ethische normen in het werk te handhaven, ook als de verleiding of druk om het minder nauw te nemen groot is. Daarnaast kun je pragmatisch omgaan met ruimte die er is buiten de vaste kaders.

Je wekt vertrouwen in eigen professionaliteit en integriteit doordat je:

 • In- en extern wordt beschouwd als integer.
 • Een integere interpretatie maakt van grijze gebieden in wet- en regelgeving en hiervoor intern draagvlak creëert.
 • Aangeeft wanneer zaken buiten wettelijke normen en/of regelingen vallen.

Kandidatenprofiel

Als portefeuillemanager Kaders beschik je over coachend leiderschap, zodat je medewerkers in hun werk motiveert en activeert om verantwoordelijkheid en eigenaarschap te tonen in de dienstverlening aan gemeenten. Je bent daarnaast in het bezit van een afgeronde bachelor- of masteropleiding op academisch niveau en beschikt over de volgende kennis en ervaring:

 • Managementervaring binnen een organisatie met zelfstandig werkende teams (zelforganisatie).
 • Kennis van sociale en privacywetgeving en aanpalende wet- en regelgeving.
 • Ervaring met het maken van de vertaalslag tussen de dagelijkse operationele werkzaamheden en de financiële resultaten.
 • Inzicht in behoeften van ketenpartners in relatie tot mogelijke dienstverlening door het Inlichtingenbureau.
 • Inzicht in organisatieveranderingen en werkprocessen binnen gemeenten of vergelijkbare organisaties.

Jouw plek binnen de organisatie en jouw teams
Binnen Kaders ligt de focus op het stellen en bewaken van kaders waarbinnen de dienstverlening van het Inlichtingenbureau dient plaats te vinden. Het team Kaders bestaat op dit moment uit ongeveer 10 medewerkers en de portefeuille bevat de volgende organisatorische eenheden:

 • Financiën Juridische zaken.
 • Informatie- en privacymanagement.
 • Contract- en risicomanagement.

Het aanbod

Stichting Inlichtingenbureau biedt een jaarcontract, welke bij goed functioneren wordt omgezet naar een vaste aanstelling. Het betreft een fulltime functie en deze is ingeschaald in schaal 15. De bandbreedte bedraagt daarmee minimaal € 5.811,06 en maximaal € 8.163,73 bruto per maand, inclusief vakantiegeld (8,0%) en eindejaarsuitkering (8,3%). Daarnaast kun je aanspraak maken op een persoonlijk budget, is er een goede pensioenregeling en heb je de mogelijkheid om hybride te werken.

Interesse?

Je kunt reageren op deze positie via onderstaande link.

Bij de werving en selectie laat Stichting Inlichtingenbureau zich bijstaan door bureau Aardoom & de Jong. De vacature wordt gelijktijdig intern en extern uitgezet. Een referentiecheck en diplomacheck maken deel uit van deze procedure, een assessment kan hier ook onderdeel van uitmaken. Solliciteren gaat NIET via de site van Stichting Inlichtingenbureau maar via onderstaande link. 

Jouw reactie, voorzien van motivatiebrief en cv, zien wij graag zo spoedig mogelijk en uiterlijk vóór 10 november 2022 tegemoet.

Voor de procedure zijn de volgende data vastgelegd:

 • Sluiting reactietermijn vacature – 9 november (middernacht)
 • Interviews met kandidaten door Aardoom & de Jong – week 46
 • Presentatie kandidaten bij Stichting Inlichtingenbureau – 21 november
 • Online gedragsassessment door geselecteerde kandidaten – 22 november
 • Selectiegesprekken bij Stichting Inlichtingenbureau (ochtend) – 25 november
 • Kennismaking met de OR bij Stichting Inlichtingenbureau – 28 november
 • Afronding en arbeidsvoorwaardengesprek – vóór 1 december 2022

Afhankelijk van het aantal geschikte kandidaten kan de vacature eerder worden gesloten, dus reageer meteen. Wil je meer weten over het Inlichtingenbureau? Raadpleeg dan de website: www.inlichtingenbureau.nl of bekijk het bedrijfsfilmpje op werkenbij.inlichtingenbureau.nl.

Contactpersonen:

 • Patricia Kruisbrink, 06-41781139
 • Manuela Riitano, 06-42156839

Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.

Deze procedure is gesloten (10-11-2022).