Operationeel Directeur

Deze procedure is gesloten (06-03-2009).
Vakgebied
Management
Salaris
150k - 200k per annum
Locatie
Flevoland
Dienstverband
Permanent
Headhunter
GITP Executive Partners

De adviesgroep Executive Search van GITP is op zoek naar een operationeel directeur voor één van haar opdrachtgevers.

De organisatie

De opdrachtgever behoort tot de 15 grootste accountants- en belastingadvieskantoren van Nederland. De core business is mkb-ondernemers ondersteunen bij het behalen van maximaal rendement op financieel-economisch gebied. Vanuit 16 vestigingen met circa 550 medewerkers worden klanten bediend op het gebied van accountancy en belastingadvies. Daarnaast worden er tevens diensten geleverd op het gebied van salarisadministratie- en advies en corporate finance. Dankzij een internationaal partnerschap met vestigingen in meer dan honderd landen, kunnen internationaal georiënteerde ondernemers bovendien wereldwijd geserviced worden.

Vanaf eind jaren tachtig is er een groeistrategie ingezet. Als gevolg van bovengenoemde groei is men zich ook gaan beraden over het bestuursmodel van de organisatie. Er is een keuze gemaakt voor een collegiaal bestuur, bestaande uit een voorzitter en twee bestuursleden. Het bestuur zal in nauwe samenwerking met de Operationeel Directeur leiding geven aan de organisatie.

De cultuur

De organisatie bestaat uit gedreven professionals, waarbij integriteit en respect voor de mens diep verankerde waarden zijn. Andere belangrijke waarden zijn betrokkenheid, bekwaamheid, betrouwbaarheid, recht door zee.

De functie

De Operationeel Directeur zal als niet-aandeelhouder een bijzondere positie gaan innemen in de organisatie en zal als verlengstuk van het Dagelijks Bestuur (hierna te noemen DB) opereren, waarbij  hij deelneemt aan de bestuursvergaderingen.

De belangrijkste taken zullen liggen op het managementvlak in de meest ruime zin des woords. Hij zal de stafdiensten aansturen maar ook eerste aanspreekpunt zijn voor vestigingsdirecteuren. De nadruk in zijn functioneren zal meer liggen op personeelsgerelateerde zaken dan op financiële zaken. Ten aanzien van de personeelsgerelateerde zaken zal hij beleid dienen te formuleren en laten uitvoeren ten aanzien van de juiste man/vrouw op de juiste plek. Financiële processen zijn goed uitgekristalliseerd maar moeten wel bewaakt worden.  De Operationeel Directeur zal beleidsvoorbereidende werkzaamheden verrichten ten behoeve van het DB en zorgen voor een adequate follow-up van de door het DB genomen besluiten.

Kennis, ervaring en persoonlijke eigenschappen:
 

  • Academische opleiding, bij voorkeur bedrijfseconomie en accountancy
  • Een aantal jaren leidinggevende ervaring 
  • Bij voorkeur ervaring met P&O-portefeuille
  • Affiniteit met zakelijke dienstverlening
  • Organisatievermogen
  • Contactueel sterk

De selectieprocedure

De voorselectie wordt uitgevoerd door GITP Executive Partners. Vervolgens worden schriftelijke presentaties van kandidaten besproken met de opdrachtgever. Naar aanleiding daarvan wordt een selectie gemaakt welke kandidaten gesprekken zullen voeren met de opdrachtgever.
Een executive assessment kan onderdeel zijn van de selectie.

Interesse?

U kunt op deze positie reageren via onderstaand formulier. Voor nadere informatie en/of de volledige profielbeschrijving kunt u contact opnemen met GITP Executive Partners, drs. Marc Albert, manager GITP Executive Partners of drs. Nienke ten Berge, research consultant. Telefoon: 030 – 635 52 11.

Deze procedure is gesloten (06-03-2009).