Director of Operations

Deze procedure is gesloten (01-07-2013).
Vakgebied
Management
Salaris
100k - 150k per annum
Locatie
Noord Holland (standplaats) en internationaal
Dienstverband
Permanent
Headhunter
Executives Online

Introductie en achtergrond:

Voor een van onze cliënten, een vooraanstaande speler en internationale organisatie in risico management en project ondersteuning. De producten en diensten worden wereldwijd geleverd en reikt van technische risico-evaluaties, studies tot volledige uitbesteding van incidentonderzoeken, competentie-ontwikkeling, crisisbeheersing en cultuurveranderprogramma’s.
Het betreft een nieuwe positie ter ondersteuning van het directie team enerzijds en om de huidige groei en expansie van de organisatie verder vorm te geven anderzijds. Zowel op operationeel als op strategisch gebied heeft de ideale kandidaat relevante en internationale ervaring opgedaan binnen de olie & gas industrie.

De functie

De Operations Director geeft leiding aan en houdt toezicht op de operationele activiteiten van de entiteiten van de Groep. Hij/zij is binnen de directie verantwoordelijk voor de operationele leiding, de resultaten en de uitvoering van het beleid in de diverse werkmaatschappijen.
De Operations Director is samen met de Managing Director en de Finance Director lid van het directie team, opereert zelfstandig en legt verantwoording af aan de Managing Director. Hij/zij geeft leiding aan 4 managers en 1 coördinator. Tevens werkt hij/zij samen met diverse stafafdelingen t.w.; financiën, HR, QHSE en de ondersteuning.

Taken: 

 • Neemt op constructieve en proactieve wijze deel aan wekelijks directie overleg
 • Voert met eigen team van managers wekelijks werkoverleg en is verantwoordelijk voor de verslaglegging en follow up van gemaakte afspraken en actiepunten.
 • Zorgt voor de dagelijkse operationele leiding en coördineert de activiteiten van de werkmaatschappijen
 • Aanbrengen van structuur in de werkprocessen
 • Creëren van uniformiteit in werkmethodes binnen de divisies
 • Delegeert routinematige en administratieve werkzaamheden aan office support
 • Beoordeelt uitvoering aan de regelingen van het HR handboek en het kwaliteitshandboek
 • Organiseert en voert functionerings- en beoordelingsgesprekken conform het HR handboek met de verantwoordelijke managers en coordinator
 • Werkt mee aan werving en selectie van personeel
 • Neemt initiatief tot verbetering en verandering, waar nodig, van de bedrijfsprocessen en legt deze eerst voor aan de directie
 • Werkt samen met de directieleden aan de bepaling en de implementatie van het bedrijfsbeleid, het formuleren van het strategisch plan en zorgt dat de verantwoordelijke managers de jaardoelstellingen realiseren
 • Werkt mee aan ontwikkeling van producten en diensten
 • Stelt prioriteiten om aan de groep- en bedrijfsdoelstellingen te voldoen
 • Beheert de werkmaatschappijen middels bepaling, sturing en monitoring van de individuele jaarbegroting en jaarplannen
 • Onderhoudt contacten met bestaande klanten, relaties en derden
 • Identificeert nieuwe sales perspectieven
 • Benadert bestaande en nieuwe, potentiële klanten, relaties en derden
 • Verzorgen van periodieke rapportage aan de directie

Verantwoordelijkheden:

 • Legt verantwoording af conform de rapportagelijnen van het organigram in het
 • Wekelijks werkoverleg met directeur
 • Opstellen en uitvoeren van de jaarplannen
 • Verantwoordelijk voor de naleving van de kwaliteit van geleverde diensten/producten
 • Verantwoordelijk voor de handhaving en continue verbetering van de kwaliteit van ingehuurde/ingekochte diensten/producten
 • Verantwoordelijk voor het correct beschikbaar stellen en gebruik van data in het CRM systeem
   

Bevoegdheden:

Stelt samen met de Finance Manager het jaar- en meerjarenbudget van de groep vast. Inkopen (producten, diensten) en doen van investeringen conform de autorisatiematrix Autoriseren offertes, inkoopopdrachten, verkoopopdrachten conform de autorisatiematrix.

Opleiding en ervaring: 

 • HBO+ en/of universitair diploma (economie, rechten (technische) bedrijfskunde, juridisch/administratief)
 • Minimaal 10 jaar of 5 jaar in een vergelijkbare functie en 5 jaar als eindverantwoordelijk projectleider 5 jaar ervaring met commerciële en budgetverantwoordelijkheid. ( P &L verantwoordelijk geweest)
 • Uitstekende beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift
 • Bij voorkeur ervaring met operational management in de olie & gas industrie.

Kerncompetenties:

Flexibel, innovatief, integer en ethisch in de werkwijze en omgang met klanten, medewerkers en collega’s Ondernemend, proactief en gericht op samenwerking, Creatief in het maken van beleid en productontwikkeling.

Competenties: 

 • Inspirerende leiderschaps kwaliteiten / teambuilder
 • Communicatief sterk ( mondeling en schriftelijk in Engels en Nederlands)
 • Commercieel inzicht en gedrevenheid / netwerker
 • Planmatig en gestructureerd
 • Cijfermatig inzicht
 • Empathisch vermogen
 • Analytisch sterk

Arbeidsvoorwaarden:

Marktconform salaris, premievrij pensioen, leaseauto, bonus obv persoonlijke en organisatie prestaties, opleidings- en ontwikkelingsmogelijkheden, laptop en Iphone.

Start Datum: NTB 

Interesse?

U kunt reageren via onderstaand formulier, voorzien van motivatie, laatste cv (word) in het Nederlands en huidige / gewenste salaris.

De eerste gesprekken zullen plaats vinden in Amsterdam op of na 19 April as.
 

Deze procedure is gesloten (01-07-2013).