Directeur Bedrijfsvoering (onderwijs)

Deze procedure is gesloten (11-02-2020).
Vakgebied
Management
Salaris
Max. € 115.000
Locatie
Amsterdam
Dienstverband
Permanent
Headhunter
Ebbinge voor Vrije Universiteit Amsterdam

De organisatie

Al sinds de oprichting staat de VU voor een onderscheidende wetenschapsbeoefening en -toepassing. De VU is een open organisatie, die sterk verbonden is met mens en maatschappij. De VU beoogt niet alleen verdieping van kennis, maar ook verbreding. De organisatie vraagt van haar studenten, onderzoekers, promovendi en medewerkers dat ze verder kijken: verder dan het eigenbelang, het eigen vakgebied, verder dan het bekende, verder dan het hier en nu. De drie kernwaarden ‘verantwoordelijk’, ‘open’ en ‘persoonlijk’ vormen een inspiratie bij de inrichting van onderwijs en onderzoek en klinken door in de dagelijkse omgang tussen studenten en medewerkers. De VU hecht veel waarde aan leiderschap en heeft richtlijnen hiervoor vastgelegd in de VU “Art of Engagement”.

De Faculteit der Bètawetenschappen inspireert wetenschappers en studenten om duurzame oplossingen te vinden voor complexe maatschappelijke vraagstukken. Van bosbranden tot big data, van obesitas tot geneesmiddelen en van molecuul tot de maan: ons onderwijs en onderzoek beslaan de volle breedte van de bètawetenschappen. Nationaal en internationaal delen wij kennis en ervaring met vooraanstaande wetenschappelijke instituten en het bedrijfsleven. De faculteit telt 7.000 studenten binnen 40 opleidingen en er werken 1.250 medewerkers. Het integrale budget van de faculteit bedraagt 160 M€. Zowel qua financiën als qua personeel is er sprake van een groeiscenario. Daarnaast bevindt de faculteit zich middenin in een intensief herhuisvestingstraject, waarbij de faculteit van één groot gebouw wordt verdeeld over meerdere bestaande en nieuwe gebouwen. Daarnaast is de faculteit bezig om het palet van opleidingen in de komende jaren te herzien. De faculteit beschikt over een groot aantal laboratoria voor experimenteel onderzoek, waaronder werkplaatsen, clean rooms, laser labs, ML-labs in diverse klassen en een proefdierfaciliteit.

De positie

De Directeur Bedrijfsvoering is verantwoordelijk voor de financiële, personele en facilitaire processen binnen de faculteit. De directeur werkt vanuit deze verantwoordelijkheid nauw samen met de decaan die eindverantwoordelijk is voor de faculteit. Als lid van het faculteitsbestuur geeft de Directeur Bedrijfsvoering samen met de decaan en de andere leden van het faculteitsbestuur vorm aan de facultaire strategische agenda.

Samen met de CvB portefeuillehouder, de collega-directeuren van andere faculteiten en de directeuren van de VU diensten draagt de Directeur Bedrijfsvoering bij aan de verdere ontwikkeling van de universitaire bedrijfsvoering, zodat deze aansluit bij de nieuwe opgaven waar de universiteit voor staat.

  • Grote, succesvolle en groeiende Faculteit
  • Spin in het web in de interne en externe samenwerkingsverbanden van de Faculteit
  • Leidt met natuurlijk gezag

Taken & verantwoordelijkheden

De directeur ziet toe op de (kwaliteit van de) dienstverlening vanuit de VU-diensten en maakt afspraken over het te leveren dienstverleningspakket met de betreffende diensten. De Directeur Bedrijfsvoering zorgt dat de dienstverlening is afgestemd op de facultaire behoeften, waar nodig in overleg met de facultaire medezeggenschap.

Tevens is de directeur verantwoordelijk voor een effectieve organisatie van de facultaire ondersteuning, bestaande uit circa 80 medewerkers werkend voor o.a. het onderwijsbureau, beleidsbureau en bureau huisvesting. De directeur speelt een centrale rol in het huisvestingsproces en is richtinggevend in het huidige groeiscenario van de faculteit. De directeur bedrijfsvoering is verantwoordelijk voor de algehele veiligheid binnen de faculteit.

Kandidatenprofiel

  • Afgeronde academische opleiding
  • Kennis van en ervaring met de universitaire organisatie
  • Tenminste 8 jaar ervaring met integraal management op directieniveau
  • Aantoonbare ervaring met coachend leidinggeven aan een diverse groep professionals
  • Ervaring met beleidsmatige processen en implementatie in een complexe organisatie
  • Affiniteit met onderwijs en onderzoek
  • Uitstekende communicatie vaardigheden in woord en geschrift, zowel in Nederlands als Engels

Interesse?

U kunt reageren op deze positie via onderstaande link.

Deze procedure is gesloten (11-02-2020).

Over deze headhunter - Ebbinge

Ebbinge kent, verbindt en ontwikkelt de leiders van de toekomst
Executive Search, Interim Management, Leergangen en Leadership Development

Meer vacatures van Ebbinge op Lintberg

Ebbinge is sinds 2020 aangesloten bij Lintberg.