Directeur

Deze procedure is gesloten (20-12-2021).
Vakgebied
Management
Salaris
Salaris vertrouwelijk
Locatie
Noord-Nederland
Dienstverband
Permanent
Headhunter
Boyden voor NPAL

De organisatie

De Noordelijke ProductiviteitsAlliantie (NPAL) is hét kenniscirculatie- en inspiratieknoop-punt voor de noordelijke industrie in de provincies Friesland, Groningen en Drenthe. NPAL richt zich op de versterking van de concurrentiekracht van de industrie in Noord-Nederland. NPAL ondersteunt de grotere productiebedrijven en hun technische dienstverleners die continu hun productiviteit willen verbeteren. Door clusters te organiseren en een supportstructuur te bieden om merkbaar en meetbaar te verbeteren.

NPAL is een non-profit organisatie die is ontstaan vanuit de NOM en is een Stichting met een directeur, medewerk(st)ers, een Raad van Toezicht en een Raad van Advies.

NPAL heeft zich de afgelopen 10 jaren ontwikkeld tot een stabiele partner voor de noordelijke industrie. Meer dan 80 productiebedrijven en technische dienstverleners participeren in één of meer van de 13 verbeterclusters (incl. het directeurenplatform) en twee projecten. Voor een concurrerend Noord-Nederland is een vitale en veerkrachtige industrie onmisbaar. Noordelijke productiebedrijven en hun technische dienstverleners hebben samen de kennis en expertise om elkaar continu te verbeteren en daarmee de hele bedrijfstak steeds naar een hoger niveau te tillen. Die uitwisseling van kennis en expertise gaat niet vanzelf. Daar helpt NPAL bij.

De positie

 • De nieuwe directeur is en voelt zich verantwoordelijk voor de toekomst van NPAL;
 • Samen met de huidige drie collega’s zorgt hij/zij ervoor dat de huidige activiteiten van NPAL naar tevredenheid van de deelnemende bedrijven worden uitgevoerd;
 • Verkent en ontwikkelt hij/zij samen met het team en vertegenwoordigers van de doelgroep nieuwe activiteiten die door NPAL opgepakt kunnen worden;
 • Vertegenwoordigt hij/zij NPAL in andere netwerken van strategische partners, binnen en bui-ten de regio;
 • Is hij/zij aanspreekpunt voor de RvT en RvA;
 • Zorgt voor een goede rolverdeling binnen en samenstelling van het NPAL-team;
 • Verder initieert en organiseert de nieuwe directeur alle andere taken en activiteiten die hij/zij als eindverantwoordelijke moet uitvoeren om NPAL verder te ontwikkelen als hét in-spiratie- en kenniscirculatie knooppunt voor de noordelijke industrie en wordt hiermee het nieuwe gezicht van NPAL.

Kandidatenprofiel

 • Heeft affiniteit met en kennis van de noordelijke industrie;
 • Kent de trends in de industrie en begrijpt hoe cruciaal productiviteitsverbetering is voor deze bedrijfstak;
 • Vertaalt de trends in de markt en de behoeften in het netwerk naar programma’s;
 • Is gewend om een langetermijnvisie neer te zetten;
 • Is in staat om personen en bedrijven te motiveren om in samenwerking met col-lega-bedrijven veranderstrategieën te versnellen;
 • Is bij uitstek een ‘verbinder’ en netwerker en slaagt erin om met enthousiasme en echte belangstelling een uitstekende relatie op te bouwen met vertegenwoordigers van deelnemende bedrijven;
 • Legt gemakkelijk connecties en ziet kansen in de omgang met andere
 • stakeholders;
 • Is een sterke organisator en zorgt er samen met het team voor dat deelnemers-bijeenkomsten energie-gevende en inspirerende sessies zijn, waar over nagepraat wordt;
 • Is innovatief en inventief, combineert een ondernemende houding met een
 • oprecht dienstverlenende instelling;
 • Heeft in hoge mate een gun-factor;
 • Voelt zich thuis in de wereld van directeuren, managers en professionals en heeft een eigen relevant netwerk;
 • Heeft naast een strategische blik ook een praktische en hands-on mentaliteit;
 • Uitstekende mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid;
 • Kan zelfstandig werken met een klein team en werkt en denkt op W.O.-niveau.

Het aanbod

Uitstekende marktconforme arbeidsvoorwaarden.

Interesse?

U kunt reageren op deze positie via onderstaand formulier.

Boyden Global Executive Search ondersteunt NPAL in deze procedure. Als u geïnteresseerd bent, stuurt u uw CV en een begeleidende brief via onderstaand formulier. Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met Bert Pilon, Partner Boyden, op het telefoonnummer 020-6611799;

 • Interview met Boyden Nederland;
 • Na wederzijdse overeenstemming presentatie aan opdrachtgever;
 • Gesprekken met de Raad van Toezicht van NPAL in de tweede helft van oktober.
Deze procedure is gesloten (20-12-2021).

Over deze headhunter - Boyden

Boyden is recognized as one of world’s premiere leadership solutions and talent advisory firms. We work with globally-oriented, growth, and emerging organisations providing executive search, interim management, and leadership consulting services, committed to collaborating with clients to discover the right leadership solutions that enable them to meet their business objectives. The Right Leadership. Worldwise.

Meer vacatures van Boyden op Lintberg

Boyden is sinds 2017 aangesloten bij Lintberg.