Bestuurder

Deze procedure is gesloten (20-09-2020).
Vakgebied
Management
Salaris
Salaris vertrouwelijk
Locatie
Noord-Brabant
Dienstverband
Permanent
Headhunter
Berenschot voor Kunstloc Brabant

De organisatie

Als kennis- en uitvoeringsorganisatie voor de provincie Noord-Brabant zet Kunstloc Brabant zich in voor het brede kunst- en cultuurveld, van basisschoolleerling tot professionele maker. Ook stimuleert Kunstloc Brabant de inzet van kunst en cultuur bij maatschappelijke vraagstukken zoals leefbaarheid, duurzaamheid en de zorg. Zij doet dit door het bieden van expertise, netwerk en toegang tot financiële ondersteuning. Op basis van het uitvoeringsprogramma Cultuur van de provincie Noord-Brabant werkt Kunstloc Brabant voor gemeenten, onderwijs, de culturele sector, maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven.

Kunstloc Brabant is een fusieorganisatie die medio 2018 is ontstaan uit Kunstbalie en bkkc. Kunstbalie fungeerde als uitvoeringsorganisatie voor het provinciaal beleid op het gebied van cultuureducatie en amateurkunst en bkkc vervulde eenzelfde functie op het gebied van de professionele kunsten.

Met de fusie vergroot Kunstloc Brabant de integraliteit van het cultuurbeleid en daarmee de effectiviteit ervan. Met de totstandkoming van de nieuwe organisatie is de intermediaire structuur versterkt. Dit stelt de provincie Noord-Brabant in staat de regisserende rol te vervullen, waarmee zij zich onderscheidt van andere provincies, en is een structuur gecreëerd om deze rol op het niveau van BrabantStad invulling te geven.

De positie

Kunst en cultuur vormen de voedingsbodem voor nieuwsgierigheid, verbazing en verbeelding. Als kunst en cultuur van jongs af aan een vanzelfsprekende en onmiskenbare plek krijgen in het dagelijks leven van iedere Brabander, stimuleert dit innovatie en vernieuwing in de samenleving. Voor Kunstloc Brabant zoeken we een ondernemende en energieke bestuurder die een positieve bijdrage wil leveren aan zowel de organisatie Kunstloc Brabant als aan de kunst- en cultuursector.

Je rapporteert aan de raad van toezicht en geeft direct leiding aan het MT en indirect aan de circa 70 medewerkers van Kunstloc Brabant. Je wordt benoemd voor een periode van 4 jaar, waarna verlenging voor eenzelfde termijn mogelijk is.

Taken & verantwoordelijkheden

Kunstloc Brabant is een jonge, professionele organisatie in ontwikkeling, die voornamelijk wordt gesubsidieerd door de provincie Noord-Brabant, waarbij voortdurend sprake is van een sterk veranderend krachtenveld. Als bestuurder positioneer je Kunstloc Brabant als adviesorganisatie. Als boegbeeld van de organisatie onderhoud je actief de relaties met de externe stakeholders zoals de provincie en (gemeentelijke) partners en participeer je in provinciale en landelijke netwerken. Je bepaalt de koers van Kunstloc Brabant aan de hand van een duidelijke visie, missie en strategie en vertaalt deze naar haalbare doelen. De actuele trends en ontwikkelingen in het culturele veld zijn daarbij leidend. Je verbetert bedrijfsprocessen waar nodig en geeft op een coachende wijze leiding aan de organisatie. Je kennis en visie weet je op een overtuigende en inspirerende manier te delen.

Kandidatenprofiel

Wat neem je mee?

  • Jezelf! We zoeken met nadruk een zelfbewuste, authentieke bestuurder die met zijn of haar ervaring, een gezonde dosis lef en vooral met een frisse blik van buiten, intern en extern het verschil weet te maken.
  • Je bent bewezen politiek-bestuurlijk sensitief, tactvol en volhardend en staat stevig in je schoenen.
  • Je bent een natuurlijke verbinder en gericht op samenwerking. Daarbij beschik je vanzelfsprekend over uitstekende communicatieve en sociale vaardigheden. Je bent aanspreekbaar, reflectief en kan feedback geven en ontvangen.
  • Je beschikt over een heldere, analytische geest en het vermogen om complexe situaties in te schatten en op te lossen. Je bent creatief en beschikt over realisatiekracht.
  • Je hebt ervaring in een eindverantwoordelijke functie en een stevige bedrijfskundige basis. Je beschikt over een academisch werk- en denkniveau.
  • Je bent ondernemend en nieuwsgierig, je ziet kansen en herkent risico's. Hierbij heb je oog voor de effecten op lange termijn.

Interesse?

De vacature wordt begeleid door Jolanda Salari en Marion Kortenraij van Berenschot Search. Is dit de functie waarin jij al je passie, kennis, ervaring en ambitie kwijt kunt? Stuur dan voor 20 september 2020 je motivatiebrief en curriculum vitae naar Jolanda Salari via onderstaand formulier. Heb je nog vragen? Neem dan gerust contact met Jolanda (06-21 23 41 48) of Marion (06-11 37 84 88). Zij vertellen je graag meer over de functie.

Selectieprocedure

Geïnteresseerde kandidaten worden uitgenodigd voor een oriënterend gesprek bij Berenschot. Berenschot komt op basis hiervan tot een voordracht van kandidaten aan Kunstloc Brabant. Geselecteerde kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek met de Raad van Toezicht van Kunstloc Brabant op 16 oktober 2020. In week 44 zullen er gesprekken met het MT en de OR plaatsvinden, waarna in week 45 een assessment volgt. De procedure is gericht op een voordracht tot benoeming vóór 1 december 2020 en een start per 1 januari 2021.

Deze procedure is gesloten (20-09-2020).

Over deze headhunter - Berenschot

Berenschot is een onafhankelijk organisatieadviesbureau met 350 medewerkers wereldwijd. Al 80 jaar verrassen wij onze opdrachtgevers in de publieke sector en het bedrijfsleven met slimme en nieuwe inzichten. We verwerven ze en maken ze toepasbaar. Dit door innovatie te koppelen aan creativiteit. Steeds opnieuw. Klanten kiezen voor Berenschot omdat onze adviezen hen op een voorsprong zetten.

Meer vacatures van Berenschot op Lintberg

Berenschot is sinds 2020 aangesloten bij Lintberg.