Bestuurder

Deze procedure is gesloten (30-10-2019).
Vakgebied
Management
Salaris
€ 100.000
Locatie
Geldrop
Dienstverband
Permanent
Headhunter
Avident voor Stichting Nutsscholen Geldrop

De organisatie

Stichting Nutsscholen Geldrop (verkort het Nut) behoort tot het algemeen neutraal bijzonder onderwijs. Neutraal omdat het onderwijs op algemene grondslag plaats vindt; ieder kind, ongeacht geloof of achtergrond is welkom op één van de scholen. De leerling wordt zodanig opgeleid en begeleid dat hij/zij in vrijwilligheid en in overeenstemming met zijn/haar eigen zienswijze en geweten tot oordeelsvorming kan komen. Bijzonder omdat de scholen gesticht zijn door ouders.

Stichting Nutsscholen Geldrop telt ca. 800 leerlingen en ca. 50 fte verdeeld over 3 basisscholen.

De positie

Graag brengen wij de volgende vaste functie binnen het onderwijs onder de aandacht. Ben jij een frisse eigentijdse schoolbestuurder met oog voor fase en nazorg waarin een organisatie zich bevindt? Heb jij een heldere visie op (primair)onderwijs en zie jij het als een uitdaging om een organisatie volop in beweging te begeleiden in de volgende stap in hun ontwikkeling? Neem dan contact met ons op, wellicht hebben wij een hele mooie uitdaging voor je! 

Taken & verantwoordelijkheden

Stichting Nutsscholen Geldrop is een organisatie volop in beweging en heeft daarbij te kampen gehad met de nodige turbulentie. Ontwikkeling van de organisatie maakt het mogelijk om de stap van een interim bestuurder naar een permanente bestuurder te maken.

De ontwikkeling van Stichting Nutsscholen Geldrop vraagt om een bestuurder die de organisatie naar een nieuwe fase kan loodsen. Een frisse eigentijdse bestuurder die samen met de directeuren en het team verder aan de slag willen gaan met de nieuw bepaalde koers. Een koers waarbij gedeeld leiderschap en gezamenlijke verantwoordelijkheden uitgangspunten zijn en wat doorontwikkeling van onderwijskundig leiderschap mogelijk maakt. Waarbij ieders krachten worden herkend en erkend en het team van directeuren en leerkrachten worden uitgedaagd om elke dag weer het beste uit zichzelf te halen voor de organisatie en het kind.

Gezien de omstandigheden zoeken we een stevig authentiek persoon met een sterk moreel kompas. Een leider die het woord leiderschap betekenis geeft en oog heeft voor de fase (inclusief nazorg) waar de organisatie in verkeert. Ondernemend, visie, kwaliteit, duidelijkheid en richtinggevend zijn hierbij essentiële begrippen. Een leider met visie op onderwijs, die klassieke patronen weet om te buigen naar een moderne, frisse, financieel gezonde organisatie gericht op de toekomst. Een leider die makkelijk contacten legt (in- maar ook extern), denkt vanuit samenwerkingsverbanden en nieuwe kansen in het onderwijs en de gemeente Geldrop ziet en aan elkaar knoopt. Dit alles met een gezonde, bedrijfsmatige inslag en een open vizier naar de toekomst waarbij de eigen identiteit van de scholen blijft gewaarborgd.

Speerpunten voor de nieuwe functie:

  • Zorgt voor vertrouwen, transparantie en eenheid naar de collega’s op de drie scholen, de RvT, GMR en andere interne en externe stakeholders;
  • Geeft op inspirerende en uitdagende wijze leiding aan de directeuren en de collega’s;
  • Zet zich in, en werkt samen met partners aan het perspectief van een duurzame organisatie;
  • Legt op transparante wijze verantwoording af aan alle stakeholders over de kritische succesfactoren van de organisatie;
  • Versterkt de positie van de organisatie op alle (strategische) beleidsterreinen, geeft dit bottum-up, met draagvlak vorm en zorgt voor eenheid en afstemming;
  • Geeft uitvoering aan het meerjarig strategisch beleidsplan 2019-2023;
  • Geeft uitvoering aan het beleid inzake samenwerking met omringende partners; creëert kansen in de samenwerking;
  • Draagt zorg voor adequate facilitering voor goed onderwijs en een systematische kwaliteitszorg op alle scholen.

NB: Een uitdagend nieuwbouwproject als mede het initiëren, stimuleren en verder uitbouwen van het Nut met haar samenwerkingspartners behoort tot de opdracht.

Kandidatenprofiel

Ben jij een stevig authentiek leider met een sterk moreel kompas en geef jij het woord leiderschap betekenis? Heb je ervaring als bestuurder of als meerschoolse basisschool directeur in een dynamische en professionele scholengroep en beschik je over een academisch werk- en denkniveau?

Heb je kennis van relevante landelijke ontwikkelingen en ben je in staat deze toe te passen binnen beleid en doelen? Heb je gevoel voor strategisch en procesgericht leiderschap en voor politieke, bestuurlijke, en sociaal-, cultureel-, maatschappelijke verhoudingen?

Weet jij klassieke patronen om te buigen naar een moderne, frisse, financieel gezonde organisatie die gericht is op haar toekomst Spreken de woorden ondernemend, mensgericht, visie, kwaliteit en richtinggevend je aan? Dan komen wij graag met jou in contact!

Interesse?

Je kunt reageren op deze positie via onderstaande link.

Deze procedure is gesloten (30-10-2019).

Over deze headhunter - Avident

Avident is gespecialiseerd in leiderschapsoplossingen op Senior Managementniveau (Bestuurders, Directeuren, Managers en Raden van toezicht) voor profit en non-profit organisaties.

Meer vacatures van Avident op Lintberg

Avident is sinds 2019 aangesloten bij Lintberg.