Algemeen Directeur Informatievoorziening

Deze procedure is gesloten (24-03-2020).
Vakgebied
Management
Salaris
€ 100.000 - 150.000
Locatie
Apeldoorn
Dienstverband
Permanent
Headhunter
Steens & Partners voor Belastingdienst

De organisatie

Bij het  Ministerie van Financiën gaan we over het geld. Niet als doel, maar in dienst van een financieel gezond Nederland. Wij bewaken daarom de balans tussen inkomsten en uitgaven en borgen het goede functioneren van het financiële stelsel. Wij richten ons op het belang van de samenleving als geheel, op korte én lange termijn en zijn ons daarbij – met onze kernwaarden, samenwerken, integer, deskundig, duidelijk en durf in ons achterhoofd – bewust van de impact van ons handelen op alle burgers en bedrijven.

Wij heffen en innen belastingen en doen dat eerlijk en zo zorgvuldig mogelijk. Wij zien erop toe dat de besteding van overheidsgeld en de vormgeving van ons fiscale stelsel zo goed mogelijk aansluiten bij de publieke belangen. Daartoe zetten wij in op evenwichtige besluitvorming, efficiënte uitvoering en effectief toezicht. De ambtelijke leiding van het ministerie bestaat uit de secretaris-generaal (SG), de plaatsvervangend SG, de thesaurier-generaal, de directeur-generaal (DG) voor Fiscale Zaken, de DG Rijksbegroting, de DG Belastingdienst en de hoofddirecteur FEZ.

Directoraat-generaal Belastingdienst (DGBD) De Belastingdienst maakt het burgers en bedrijven zo gemakkelijk mogelijk om hun verplichtingen na te komen en hun rechten geldend te maken door passende dienstverlening te leveren en massale processen juist en tijdig uit te voeren. De Belastingdienst oefent adequaat toezicht uit en dwingt waar nodig naleving bestuurs-of strafrechtelijk af.

Het DG Belastingdienst is sterk in ontwikkeling, met op dit moment ruim 28.000 medewerkers. Onlangs is besloten dat de besturing van de onderdelen Toeslagen en Douane zal worden ontvlecht uit de Belastingdienst. Dit moet bijdragen aan het versterken van de sturing van de Belastingdienst, Toeslagen en de Douane zodat de complexe opgave met de nodige verbeteringen sneller en effectiever kunnen worden volbracht.

De positie

Directie Informatievoorziening (IV) De directie Informatievoorziening (IV) is verantwoordelijk voor alle systemen van de Belastingdienst. IV is één van de negen primair proces directies van de Belastingdienst. De Belastingdienst is 24 uur per dag, 7 dagen per week in beweging. De directie IV is een van de grootste ICT-werkgevers van Nederland. Onze ICT-systemen zijn voor iedere Nederlandse burger en voor elk Nederlands bedrijf beschikbaar en er gaat dagelijks circa één miljard euro aan belastinggeld doorheen.

Ook communiceren miljoenen Nederlanders alleen nog maar digitaal met de Belastingdienst. Tijdens de aangifteperiode doen ruim 70.000 mensen tegelijkertijd aangifte. Dat stelt hoge eisen aan de continuïteit en betrouwbaarheid van de ICT-systemen. Kortom: bij IV wordt gewerkt aan ICT met impact.

IV bestaat uit vier organisatieonderdelen die onder één paraplu gezamenlijk de voortbrenging en exploitatie van IV-producten voor de Belastingdienst verzorgen. In totaal werken er zo’n 3000 mensen bij de directie.

 • Integratie Business Services (IBS) dat IV-voorzieningen realiseert die aansluiten op de ketens in het primair proces.
 • Standaard Transactie Services (STS) dat (op basis van bouwblokken) generieke deelproducten en (on)bemande ontwikkelstraten en technische tooling realiseert.
 • Generieke Business Services (GBS) dat generieke eindvoorzieningen realiseert voor burgers, bedrijven én de eigen medewerkers op het gebied van interactie, data- en kantoorvoorzieningen.
 • Datacenter Services (DCS) dat de generieke delen van de infrastructuur realiseert en exploiteert en werkplekken, mobiele devices en de daarbij behorende servicedesk levert en onderhoudt. De algemeen directeur IV is bestuurder in de zin van de WOR.

Taken & verantwoordelijkheden

De opgave van de algemeen directeur IV is uitdagend! De kwaliteit en continuïteit van de uitvoering van alle dagelijkse processen van de Belastingdienst is in grote mate afhankelijk van jouw organisatie. De Belastingdienst heeft een complex ICT-landschap met veel technologieën voor beheer, onderhoud en vernieuwing. Samen met de pakweg 3000 medewerkers zorg jij ervoor dat de plusminus 900 systemen werken en veilig zijn zodat er jaarlijks €300 miljard aan belastinggeld kan worden geïnd.

Maar liefst veertig procent van ons BNP gaat door de systemen van de Belastingdienst. Binnen deze grote getallen is het zaak de menselijke maat in het oog te houden. Daarmee draag je rechtstreeks bij aan het vertrouwen van elke Nederlander in onze democratie en economie.

 • Terwijl de uitvoering onverminderd doorgaat, geef je sturing aan de doorontwikkeling van de ICT van de Belastingdienst. Daarin werk je nauw samen met de CIO van de Belastingdienst die verantwoordelijk is voor de kaderstelling. Dit vergt verdere doorontwikkeling van de IV-organisatie in een meerjarig strategisch perspectief met een goede balans tussen beheren, saneren en vernieuwen. De executiekracht van de IV-organisatie en de businesscases moet omhoog. Er is niet alleen behoefte aan modernisering van wat er al is, maar ook aan nieuwe producten en diensten die passen bij de belevingswereld van burgers, bedrijven en medewerkers. IV werkt hiervoor agile, multidisciplinair en ketengericht nauw samen met de business op basis van functionele gelijkwaardigheid. Er ligt een inventarisatie van alle systemen met inzicht in hun kwaliteit, hun veiligheid, hun draagkracht en hun bestendigheid. Op basis hiervan is voor zo’n 20 domeinen een strategie voor modernisering van het ICT-landschap opgesteld. Jij geeft de komende jaren leiding aan de uitvoering hiervan.
 • Er ligt een flinke verander- en sturingsopgave. Dit betekent o.a. dat doelen en middelen beter met elkaar moeten worden verbonden, dat de beheersing op lopende en komende ontwikkelprojecten moet worden versterkt, dat er systematischer moet worden gewerkt onder architectuur en dat het financieel beheer en de bedrijfsvoering moeten worden verbeterd. Jij zorgt voor de kwaliteit van management en mensen, werkprocessen en een bijbehorende transparante lerende cultuur zodat de nodige resultaten en een goede beheersing van processen, projecten en kosten worden gerealiseerd. Kortom, jij zorgt voor een toekomstbestendige IV-organisatie, op technologie, besturing, organisatie en personeel. De recente doorlichting van de IV organisatie geeft een richting aan deze veranderopgave. De rapportage kan worden opgevraagd.
 • Je functioneert in een complex krachtenveld met veel onderlinge afhankelijkheden. Business en IV werken nauw samen. Blijven werken aan samenwerken en sturen op constructieve relaties is cruciaal.

Kandidatenprofiel

Specifieke functie-eisen:

 • Je hebt ruime managementervaring in of van een grote complexe organisatie (of organisatieonderdeel) waarin meerdere afnemers naast elkaar bediend worden.
 • Je hebt ervaring met getrapt leidinggeven aan grote groepen medewerkers.
 • Je beschikt over gedegen en actuele kennis van ICT.
 • Je hebt affiniteit met massale productieprocessen.
 • Je bent een benaderbaar en verbindend persoon. Je bent resultaatgericht, stressbestendig en besluitvaardig.

Publieke leiders beschikken over de kernkwaliteiten zoals genoemd in de rijksbrede Visie op publiek leiderschap. Deze kernkwaliteiten zijn:

Samenwerken

“De publieke leider brengt het gedeeld leiderschap in praktijk, is gericht op het breder verband en niet uitsluitend het “eigen” domein, zoekt actief de samenwerking en co-creatie en is daarbij in staat om zich te verplaatsen in verschillende perspectieven”

Integriteit

“De publieke leider werkt oprecht en bewust ten dienste van het algemeen belang en de maatschappelijke opgaven en laat dat in het dagelijks handelen zien”

Reflectie

“De publieke leider beschikt over zelfinzicht en organiseert reflectie in het veld,
met de wetenschap en de praktijk, en stelt de juiste vragen en bepaalt op grond daarvan koers en positie”

Interesse?

Ben jij een ervaren, resultaatgerichte topmanager, heb je affiniteit met massale productieprocessen en heb je kennis van complexe ICT-landschappen? Ben je oplossingsgericht, stressbestendig en besluitvaardig?  Misschien ben jij onze nieuwe algemeen directeur Informatievoorziening en ga je de komende jaren leidinggeven aan de 3000 medewerkers van de Belastingdienst die het mogelijk maken dat er dagelijks miljoenen data en euro’s door de systemen van de Belastingdienst worden verwerkt. 

Je kunt reageren op deze positie via onderstaand formulier.

Deze procedure is gesloten (24-03-2020).

Over deze headhunter - Steens & Partners

Steens & Partners ondersteunt CFO's, CIO's en senior management met het bereiken van de gestelde organisatiedoelstellingen. "Strategy Implementation".  Dit doen wij door  de inzet van Freelance Finance & IT Professionals op medior t/m directieniveau voor kennis- capaciteits- en change vraagstukken.

Meer vacatures van Steens & Partners op Lintberg

Steens & Partners is sinds 2020 aangesloten bij Lintberg.