Directeur Zorg (Wonen Leven Zorg)

Deze procedure is gesloten (14-02-2023).
Vakgebied
Management
Salaris
Salaris vertrouwelijk
Locatie
Regio Zwolle
Dienstverband
Permanent
Headhunter
Avident voor ZGIJV en Driezorg

De organisatie

Algemeen:
ZGIJV en Driezorg zijn gespecialiseerd in het leveren van zorg en ondersteuning aan ouderen met verschillende vormen van dementie (waaronder alzheimer) en belemmeringen in lichamelijk, psychisch of sociaal functioneren. ZGIJV en Driezorg vinden dat ieder mens in elke levensfase ertoe doet en daarom dragen zij actief bij aan het welbevinden. Dit doen ZGIJV en Driezorg door het bieden van zorg en ondersteuning, waarbij behoud van het eigen leven voorop staat, iedereen zich thuis voelt en tot zijn recht komt als uniek persoon.

Daarnaast biedt de organisatie thuiszorg, wijkverpleging en is er een behandelcentrum voor geriatrische revalidatie, psychogeriatrie, geronto psychogeriatrie en somatiek. De nieuwe organisatie heeft 8 WLZ locaties en 10 locaties waar zorg en ondersteuning aan zelfstandig wonende ouderen thuis wordt geleverd. De nieuw aan te stellen Directeur wordt verantwoordelijk voor de WLZ locaties: de Esdoorn, de Hoekstee, de Venus, de Riethorst en het Zonnehuis.

Ontwikkelingen:
ZGIJV en Driezorg zijn vanaf 1 januari één organisatie die onder de bestaande organisatienamen hun diensten continueren. De ouderenzorgorganisaties gaan samen verder om van regio Zwolle dé regio te maken om goed oud te worden op eigen wijze.

Met de fusie is er een grote VVT organisatie ontstaan met ca. 1900 medewerkers die gespecialiseerd zijn in de zorg voor ouderen met verschillende vormen van dementie (waaronder alzheimer) en belemmeringen in lichamelijk, psychisch of sociaal functioneren. ZGIJV en Driezorg gelooft dat de mens in iedere levensfase waardevol is en wil dit blijvend actief ondersteunen. Dit doet zij door het bieden van ondersteuning op het gebied van wonen, zorg, welzijn en revalidatie & behandeling. Het behoud van eigen regie staat bij alle vormen van dienstverlening voorop.

De fusie heeft geen directe gevolgen voor bewoners en cliënten van beide organisaties. Zij blijven de zorgmedewerkers zien zoals ze gewend zijn. Op de langere termijn wordt de zorg die door zorgprofessionals geleverd wordt minder vanzelfsprekend. Dit komt door de toenemende zorgvraag en beperkt zorgpersoneel. Om succesvol te zijn in de ambitie om van Regio Zwolle dé plek te maken om goed oud te worden, moet ZGIJV en Driezorg actief de samenwerking opzoeken en stimuleren. Deze ambitie is alleen haalbaar samen met samenwerkingspartners in de regio, gemeenten, vrijwilligers, (toekomstig) cliënten en naasten.

De positie

Altijd al in de zorg willen werken? Graag brengen wij de volgende vaste functie binnen de VVT onder de aandacht. Ben jij een verbindende daadkrachtige Directeur Zorg (Wonen Leven Zorg) met visie en passie voor de ouderenzorg en stevig veranderkundige (transitie)ervaring? Heb jij een warm hart voor het primair proces en zie jij het als een uitdaging om een organisatie te begeleiden in de volgende stap in hun ontwikkeling? Neem dan contact met ons op, wellicht hebben wij een hele mooie uitdaging voor je! Lees meer....

De functie:
Voor ZGIJV en Driezorg zijn wij op zoek naar een Directeur Zorg (Wonen Leven Zorg).

Noot: De daadwerkelijke naam voor deze functie is Directeur Wonen Leven Zorg. Deze functiebenaming geeft op deze manier een mooie weergave van de transitie “van zorg naar leven” waarin ZGIJV en Driezorg zich momenteel bevinden. In de verdere vacature tekst wordt de term Wonen Leven Zorg (WLZ) gebruikt.

De Directeur WLZ neemt een belangrijke verantwoordelijkheid in de veranderopgave; het begeleiden en realiseren van integraal management in het primair proces met daaraan verbonden een cultuurverandering en tegelijkertijd de veranderende zorgprocessen en de relatie met de externe omgeving. Van de Directeur vraagt dit onder meer naast plezier in leren en ontwikkelen, een duidelijke communicatiestijl en bewezen sturende en verbindende leiderschapskwaliteiten.

Als Directeur WLZ ben je eindverantwoordelijk voor de cliënten die wonen, leven en verblijven met een zorg of een behandelvraag bij ZGIJV en Driezorg. De doelgroepen die hieronder vallen zijn: dementie, psychogeriatrie, somatiek en geronto psychogeriatrie. Je bent een people manager met compassie en affiniteit met deze doelgroepen.

Taken & verantwoordelijkheden

Plaats in de organisatie
Als Directeur WLZ ben je vanuit een strategische positie eindverantwoordelijk en een belangrijk sturende kracht voor het primair proces Wonen, Leven, Zorg. Je hebt een breed verantwoordelijkheidsgebied en adviseert en ondersteunt de raad van bestuur en het managementteam om gezamenlijk te komen tot een toekomstbestendige en duurzame organisatie. De Directeur WLZ valt hiërarchisch onder de Raad van Bestuur en geeft zelf direct leiding aan 7 teamcoördinatoren. Indirect aan ca.650 medewerkers. De Directeur WLZ maakt deel uit van het managementteam van ZGIJV en Driezorg.

Ben jij een ervaren Directeur zorg/ transitieleider met zorg ervaring in het met gepaste afstand aansturen van het primair proces? Beschik je over aantoonbare relevante leidinggevende ervaring? Heb je ervaring in het inrichten aansturen en verbeteren van een stevig middenmanagement met oog voor bedrijfsvoering met behoud van kwaliteit? Heb je oog voor procesoptimalisatie en kwaliteitsprocessen en heb je ervaring in het begeleiden van veranderingsprocessen? Is het faciliterend ondersteunen en begeleiden van je direct verantwoordelijke laag je 2e natuur? Passen de persoonskenmerken, inspirator, richtinggevend, visie, koershoudend, netwerker, mensgericht, samenwerkingsgericht, energiek, resultaatgericht, verbindend, humor, slagvaardig, hoofdlijnen en communicatief vaardig bij jou? Dan kom ik graag met je in contact.

Speerpunten

 • Het aansturen met gepaste afstand én betrokkenheid van het primair proces;
 • Acteren en interveniëren vanuit een strategisch perspectief
 • Het inrichten van en stevig middenmanagement met bijbehorende taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden;
 • Het leveren van een actieve bijdrage aan de organisatieontwikkeling en cultuur (versterken, ontwikkeling professionele (zakelijke) cultuur met oog voor de mens) in de gefuseerde organisatie
 • Het implementeren van de herijkte zorgorganisatie (zoals kwaliteit van leven, eigenaarschap, capaciteitsplanning en leren en ontwikkelen)
 • Het opstellen en vertalen van de visie van Zorg naar Leven naar de organisatie, bedrijfsvoering, medewerkers en processen binnen WLZ;
 • Het laten aansluiten van het beleid en uitvoering op de strategische visie en koers van de organisatie op een verbindende en warm zakelijke manier;
 • Het faciliterend ondersteunen van de medewerkers op weg naar verdere zelfstandige uitvoering van hun functie;
 • Het stimuleren van de samenwerking tussen de onderdelen zorg en behandelaren;
 • Het (door)ontwikkelen van de nieuwe ouderenzorg van de toekomst (nieuwe concepten);
 • Stimuleren en door-ontwikkelen samenwerking interne- en externe (regionale) samenwerkingspartijen en ketenpartners.

Kandidatenprofiel

Je verstaat je vak en werkt vanuit de overtuiging dat het leveren van goede zorg, een hoge kwaliteit en vertrouwen van de doelgroep en haar mantelzorgers leidend zijn voor het primair proces en weet deze visie door te vertalen naar de operatie. Een sterke en inspirerende persoonlijkheid die de managers en medewerkers laat groeien en in hun kracht zet en samen met hen de toekomst verder kan vormgeven vanuit het principe continu leren en ontwikkelen.

De opgave van de (fusie)organisatie en de fase waar de organisatie zich in bevindt vraagt om een transformatie op alle vlakken.
Wij zoeken een stevige autonome (transitie)directeur met ruime ervaring in complexe transformatie processen die bedrijfskundig goed is onderlegd. Iemand die de externe uitdagingen weet te vertalen naar én te verbinden aan de interne organisatie. Een persoon met een duidelijke visie op de zorg van de toekomst met oog voor kwaliteit en veiligheid. Een persoon die kan inspelen op de veranderingen van het zorglandschap en verantwoordelijk is voor het realiseren van de transformatie en de noodzakelijke beweging naar de nieuwe ouderenzorg die past bij de toekomst. Als Directeur initieer en regisseer je innovatie en ontwikkeling en onderzoek je samenwerkingsmogelijkheden met externe partijen en ketenpartners (samen voor de regio Zwolle) om goed oud te worden op eigen wijze. De focus in de functie ligt op het faciliteren van de ingezette transformatie, het realiseren van een gezonde bedrijfsvoering (financieel en organisatorisch), het optimaliseren van de processen en de organisatie vanuit de visie “van zorg naar leven” en het samensmelten van de 2 organisaties. Het bouwen van een stevig middenmanagement is hierbij een belangrijk onderdeel.

De Directeur WLZ heeft ervaring in de aansturing van de beweging richting zelfstandige teams waarbij eigenaarschap en verantwoordelijkheid laag in de organisatie ligt. De Directeur heeft oog voor de fase waarin de afdelingen en medewerkers zich bevinden (vertrouwen, veiligheid) en weet mensen en teams te inspireren en te ontwikkelen. Een persoon die ruime leidinggevende ervaring én ervaring in het aansturen van een veranderende organisatie heeft. Een persoon die makkelijk contacten legt, denkt vanuit samenwerkingsverbanden, die klassieke patronen weet om te buigen en aan kan sturen. Een persoon die door goed leiderschap en coaching, het beste uit de mens en de doelgroep weet te halen, stuurt op kaders, waardoor eigenaarschap werkelijk kan gedijen en het bovenal leuk vindt om voor deze doelgroep te werken.

De Directeur WLZ waar wij aan denken is iemand die de bevlogenheid en betrokkenheid van de organisatie waardeert, stimuleert en in goede banen leidt, de ingezette strategische koers onderschrijft en hier met enthousiasme, humor en vertrouwen vervolg aan geeft. Iemand die feeling heeft met de sector en zich wil aansluiten bij de organisatie, haar medewerkers en haar klanten, samenwerkingspartners en de regio.

Een stevige gesprekspartner die ZGIJV en Driezorg begeleidt op de transformerende organisatievraagstukken met een planmatige en bedrijfsmatige blik. Daarbij in staat is om vanuit een strategisch perspectief te blijven acteren en de stijl hanteert van vragen stellen in plaats van overnemend en stuurt op het proces in plaats van op de inhoud.
Een (warm) zakelijk, initiatief nemend en daadkrachtig persoon met oog voor het bouwen van een stevig fundament met aandacht voor procesoptimalisatie, -efficiency, structurering en borging van organisatievraagstukken en processen.

Voor de organisatie is het van belang dat de Directeur WLZ benaderbaar is en situationeel leiding geeft; sturend waar nodig en coachend waar dat kan, met oog voor tempo en verankering. Iemand die op verschillende niveaus kan communiceren, de visie van zorg naar leven weet uit te dragen en te vertalen naar de diverse organisatieonderdelen. Een Directeur die denkt in mogelijkheden in plaats van onmogelijkheden. Altijd met de bedoeling en het belang van de doelgroep voorop en de ambitie om het verschil te willen maken.
Iemand die op verschillende niveaus, open, duidelijk en consistent kan communiceren.

Een leider met organisatie- en politieke sensitiviteit die de transitie vormgeeft, aanjaagt, faciliteert en leidt. Iemand die gelooft en werkt vanuit de overtuiging dat je samen successen behaalt. (Inhoudelijke) strategische kennis en ervaring met organisaties in verandering is een vereiste om de organisatie naar een volgend level te kunnen brengen. Kennis van de zorg/doelgroep is een stevige pré. Het is belangrijk dat de Directeur affiniteit heeft met de doelgroep en de context waarin ZGIJV en Driezorg opereert.

Interesse?

Je kunt reageren op deze positie tot 14 februari 2023 via onderstaande link. 

Deze procedure is gesloten (14-02-2023).

Over deze headhunter - Avident

Avident is gespecialiseerd in leiderschapsoplossingen op Senior Managementniveau (Bestuurders, Directeuren, Managers en Raden van toezicht) voor profit en non-profit organisaties.

Meer vacatures van Avident op Lintberg

Avident is sinds 2019 aangesloten bij Lintberg.