Lid Raad van Toezicht (profiel bestuurlijk)

Deze procedure is gesloten (30-12-2020).
Vakgebied
Toezicht & advies
Salaris
Salaris vertrouwelijk
Locatie
Drenthe
Dienstverband
Permanent
Headhunter
Talent Performance voor Accare

De organisatie

Accare is een inhoudelijk gedreven, professionele en ambitieuze organisatie voor specialistische jeugdhulp. Ieder kind, ook in complexe situaties of bij een zeldzame aandoening, kan bij Accare terecht. Accare biedt op bijna 30 locaties in Noord-, midden- en Oost-Nederland jaarlijks zorg aan ca 14.000 kinderen en jongeren. Voor hele specialistische kennis, complexe situaties en een second opinion kunnen kinderen, jongeren en hun ouders uit heel Nederland bij Accare terecht. Complementair aan de zorg heeft Accare een uitgebreide research- en opleidingsfunctie. Voor de zorg en behandeling bij Accare is een verwijzing nodig van de huisarts, het sociaal wijkteam of jeugdteam van de gemeente.  

De missie van Accare luidt als volgt: Ieder kind heeft het recht om mee te doen. Thuis, op school en met vrienden. Ieder kind heeft ook recht op de best mogelijke hulp als meedoen (even) niet lukt. Accare helpt daarbij als het nodig is. Met kundige, betrokken en verantwoordelijke medewerkers, die weten wat goed werkt bij problemen in opgroeien en opvoeden. We ontwikkelen die kennis door wetenschappelijk onderzoek te doen en we dragen die kennis over door het verzorgen van opleidingen en trainingen. Voor onze eigen medewerkers, maar ook voor collega’s uit andere organisaties en het bredere werkveld. 

De positie

In de Raad van Toezicht is recent een vacature ontstaan en over een jaar ontstaat er een tweede vacature. Met de opvulling van deze vacatures bestaat de Raad van Toezicht tijdelijk uit zes leden. 

De Raad van Toezicht houdt integraal toezicht op de organisatie en volgt hierbij de Governancecode Zorg. De Raad van Toezicht wordt ondersteund door de secretaris van de Raad van Bestuur. De Raad van Toezicht kent drie commissies: de Remuneratiecommissie, de commissie Kwaliteit & Veiligheid en de Auditcommissie. Binnen de Raad van Toezicht wordt waarde gehecht aan ongevraagd advies en betrokkenheid. 

Kandidatenprofiel

Voor deze vacature wordt een kandidaat gezocht met ruime ervaring als bestuurder van een zorginstelling of van een organisatie binnen het sociaal domein. U heeft bij voorkeur tevens kennis van jeugdhulp, heeft toezichthoudende ervaring en snapt hoe gemeenten en openbaar bestuur werken. Naast inhoudelijke kennis dient u ook te beschikken over de ervaring en kennis om vraagstukken die er liggen rondom de bedrijfsvoering te kunnen uitleggen. 

We zoeken positief ingestelde, strategische denkers die een constructief kritische bijdrage kunnen leveren en kunnen omgaan met onzekerheden. 

In zijn algemeenheid wordt van de leden van de Raad van Toezicht verwacht dat zij beschikken over: 

  • affiniteit met de doelstelling en zorg functie van de stichting; 
  • maatschappelijke betrokkenheid; 
  • een juist evenwicht in betrokkenheid en bestuurlijke afstand; 
  • het vermogen en de attitude om de Raad van Bestuur met raad en daad en als klankbord terzijde te staan;  
  • het vermogen om het beleid van de stichting en het functioneren van de Raad van Bestuur te toetsen; 
  • het vermogen om advies en toezicht in teamverband uit te kunnen oefenen; 
  • integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling; 
  • inzicht in de eisen die kwaliteit, doelmatigheid en continuïteit aan een organisatie als de stichting stellen;  
  • het vermogen om zich op hoofdlijnen een oordeel te vormen over door de Raad van Bestuur voorgelegde aangelegenheden;  
  • voldoende beschikbaarheid..  

Verder wordt van de leden van de Raad van Toezicht verwacht dat zij zich blijven verdiepen in de ontwikkelingen op het gebied van de jeugd- en gezondheidszorg in het algemeen en de zorgfunctie van de stichting in het bijzonder en dat zij zelf maatschappelijk actief zijn

Interesse?    

U kunt reageren op deze positie via onderstaande link. Indien u belangstelling heeft, dan zien wij uw CV en begeleidende brief graag uiterlijk 30 december a.s. tegemoet.   

Voor aanvullende informatie kunt u contact opnemen met: Laura Wilpstra of Annelize Wilpstra, 050-4092720.

Nota bene: Het betreft hier een rol in de categorie Toezicht & Advies. Publicaties in deze categorie vallen logischerwijs niet binnen het € 100k+ segment. Lintberg publiceert deze posities omdat de aard van deze posities aansluit bij de profielen en ambities van onze members.

Deze procedure is gesloten (30-12-2020).

Over deze headhunter - Talent Performance

Talent Performance helpt bij het invullen van sleutelposities op strategisch en tactisch niveau in uw organisatie. Daartoe behoort ook de werving en selectie van kandidaten voor toezichthoudende functies. Wij werken voor bedrijven en instellingen in uiteenlopende branches. Voor het vinden van de juiste kandidaten wordt gebruik gemaakt van het uitgebreide netwerk en de databank waarover Talent Performance beschikt. 

Meer vacatures van Talent Performance op Lintberg

Talent Performance is sinds 2010 aangesloten bij Lintberg.