Interim Inkoopmanager (per direct)

Deze procedure is gesloten (10-09-2013).
Vakgebied
Logistiek
Salaris
120-150 per hour
Locatie
Schiphol-Rijk
Dienstverband
Interim
Headhunter
Executives Online

De organisatie

Onze opdrachtgever is een bedrijf direct gerelateerd aan de luchtvaartindustrie. De afdeling bestaat uit circa 8 FTE (junior tot senior buyers) en werkt nauw samen met de interne klanten, de afdeling Legal Affairs en de afdeling Financiën. De Manager rapporteert direct aan de Algemeen Manager. 

De positie

Het inkoopproces betreft het proces verwerven t/m betalen. Hierbij staan de contractuele verplichtingen, de feitelijke aflevering en de administratieve afhandeling daarvan centraal. Doel is het tijdig beschikbaar stellen van de vooraf vastgestelde/overeengekomen vereiste kwaliteit en kwantiteit van goederen en/of diensten (incl. kennis) die door de interne klant wordt gevraagd, tegen acceptabele kosten.

Voor het verwerven van kritische diensten en goederen ligt de nadruk op een goede klant-leveranciersrelatie waarbij het gewenste kwaliteitsniveau tegen marktconforme lifecycle kosten wordt ingekocht. Bij verwerving van niet-kritische diensten en goederen ligt de focus op de laagst mogelijke lifecycle kosten. Men maakt hiertoe gebruik van vastgestelde behoeften van (interne) klanten, brede kennis van de markt(en) en geldende wet- en regelgeving.

Qua visie is de afdeling ondersteunend aan interne processen. Dit op een dusdanige wijze dat de (interne) klant een nadrukkelijke meerwaarde ervaart (ofwel men maakt het leven gemakkelijker). Het proces is effectief, klantgericht en efficiënt. De medewerkers worden door de interne klant gezien als professionals (t.a.v. advies) met een eigen "geweten" t.a.v. contracteren (transparantie, doelmatigheid en rechtmatigheid).

Contractmanagement

Uitgangspunt van het inkoopbeleid is dat contracten zoveel mogelijk geclusterd worden in de productgroep(en) en een langere looptijd hebben (raamovereenkomsten, meerjarige contracten). Deze dienen gemonitord en bewaakt te worden. Kritische leveranciers dienen periodiek geaudit te worden.

Planning & control

Op basis van het investeringsplan en de reguliere inkopen worden inkooptrajecten basis van benodigde kwantiteit en kwaliteit ingepland en toegewezen aan buyers. Tevens wordt de verplichtingenadministratie voortdurend gemonitord en up-to-date gehouden.

Implementeren nieuwe wet- en regelgeving

Veranderende wetgeving, zoals bijvoorbeeld de Aanbestedingswet 2013, de gids proportionaliteit en jurisprudentie, dwingt de afdeling tot blijvende aanpassingen van denken, handelen en documentatie.

Marktkennis/ marktverkenning

Waar mogelijk zal inkoop pro-actief de markt benaderen voor (toekomstige) aanbestedingen en offerterondes. Doel hiervan is de doorlooptijd van aanbestedingen en offerteaanvragen te verkorten hetgeen ten goede komt aan de snelheid van handelen ten behoeve van de interne klant.

Resultaatgebieden

 • Inkoop strategie: Bepaalt de huidige en toekomstige eisen en behoeften en adviseert over de strategie in overleg met de Algemeen Directeur en andere betrokkenen, met inachtneming van de daartoe overeengekomen beleidskaders.
 • Bedrijfsvoering: Stuurt de inkoop afdeling dusdanig aan dat voldaan wordt aan de strategische doelstellingen en kaders.

Taken & Verantwoordelijkheden

 • Geeft richting aan de afdeling Contracting
 • Draagt zorg voor een kwantitatief en kwalitatief goede bezetting en borgt de vereiste expertise
 • Stelt plannen en budgetten voor de afdeling op
 • Maakt afspraken met medewerkers over de taakverdeling
 • Draagt zorg voor de beoordeling, opleiding en coaching van medewerkers

Kandidatenprofiel

 • Afgeronde HBO+ of academische opleiding (bedrijfseconomisch c.q. juridisch) aangevuld met NEVI III inkoopopleiding of vergelijkbaar
 • Minimaal 5 jaar ervaring in een vergelijkbare functie
 • Kennis van en ervaring met Europese Aanbestedingen
 • Kennis van en ervaring met project- en programma management
 • Goede kennis en beheersing van de Nederlandse en Engelse taal
 • Competenties
  • Sturen
  • Overtuigingskracht
  • Kostengerichtheid
  • Netwerken en onderhouden zakelijke relaties
  • Oordeelsvorming
  • Organisatiesensitiviteit

Interesse?

U kunt op deze positie reageren via onderstaand formulier t/m zondag 7 juli 2013, inclusief cv. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Nicky van Gulden +31 (0)6 24 51 04 80.

De startdatum van deze vacature is 15 juli 2013.

Deze procedure is gesloten (10-09-2013).