Sr. Manager Informatie

Deze procedure is gesloten (28-09-2015).
Vakgebied
IT
Salaris
€ 100.000
Locatie
Den Haag
Dienstverband
Permanent
Headhunter
RICTV

De organisatie

Onze opdrachtgever is de dienst SZW (Sociale Zaken en Werkgelegenheidsprojecten) van de Gemeente Den Haag. SZW helpt inwoners van Den Haag met een laag inkomen om zo snel mogelijk weer op eigen benen te kunnen staan. Om dat te bereiken biedt de SZW begeleiding op weg naar werk, advies, hulpmiddelen, voorzieningen en tijdelijke financiële bijstand. Belangrijke wijziging in de taken van SZW: Gemeenten zijn vanaf 2015 verantwoordelijk voor jeugdzorg, werk en inkomen en zorg aan langdurig zieken en ouderen. Deze taken nemen zij over van de Rijksoverheid. Dit noemen we ook wel ‘decentralisatie’. Uiteraard heeft dit een grote impact op de ICT-organisatie en ICT-systemen van SZW.

Directie BedrijfsVoering (DBV) biedt ondersteuning aan het primair proces van de dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheidsprojecten (SZW) en wordt gevormd door de domeinen Personeel & Organisatie, Financiën, Control & Auditing en Informatievoorziening. Om de dienstverlening te verbeteren en tegelijkertijd bezuinigingen in te vullen heeft SZW de afgelopen jaren fors geïnvesteerd in een steeds verdergaande informatisering. Deze lijn zal de komende jaren worden voortgezet. Het gaat dan om verdere stappen in digitalisering, automatisering van werkprocessen en het aanbieden van e-dienstverlening aan de klanten. Het leidmotief voor de dienstverlening van de directie Bedrijfsvoering aan haar klanten is kwaliteit en snelheid, helderheid, integraliteit en efficiency. De directie Bedrijfsvoering wil ontzorgen.

De positie

We zoeken een Sr. Manager Informatie die verantwoordelijk wordt voor het Informatiedomein (I-domein) SZW. Binnen het I-domein zijn 3 afdelingen: IBS (Informatie Beleid & Strategie, 15med), MI (Management Informatie, 12med) en IBO (Informatie Beheer & Ontwikkeling, 20med). Binnen de dienst zijn er circa 15 kernapplicaties in gebruik. Dagelijks zijn er ongeveer 1.200 tot 1.400 actieve gebruikers die goede ondersteuning vragen.

Taken & verantwoordelijkheden

De Sr. Manager Informatie is verantwoordelijk voor het integraal management van het gehele informatievoorzieningsdomein van SZW. Het I-domein heeft belangrijke professionaliseringsslagen gemaakt door de invoering van het 9 vlaksmodel, projectportfoliomanagement en vorming MT I-domein.

Tegelijkertijd ligt er een stevige veranderopgave. De opdracht van de manager is daarom tweeledig het  verder doorzetten van de gerealiseerde verbeterslagen en leiding geven aan de gewenste veranderingen.

Het doorzetten van verbeterslagen gaat om versterken kennis en vaardigheden van de medewerkers, alsmede versterking van de regierol van het I-domein richting leveranciers enerzijds en lijnmanagement (vraagkant) anderzijds. Daarbij is de Sr. Manager Informatie verantwoordelijk voor een scherpe sturing op de doelen en de resultaten van het I-domein. Ook een scherpe bewaking van de afspraken is nodig. Het gaat dan over de innovatie& ontwikkelprojecten en over de beheer-opgave.  De ‘dagelijkse’ sturing op de resultaten gebeurt op zo’n wijze, dat deze de gewenste verandering van het I-domein versterkt.

Om de regierol in de gehele keten goed vorm te geven, zorgt de Sr. Manager Informatie voor zakelijke afspraken (en bewaking daarvan) met zowel de leveranciers als de lijnmanagers/opdrachtgevers. Dit vraagt om een zakelijke, resultaatgerichte en proactieve rol. De Sr. Manager Informatie heeft hierin een voorbeeldfunctie.

De veranderopdracht bestaat uit verschillende componenten. Binnen de G4 is een meerjarig innovatieprogramma gestart dat leidt tot andere dienstverlening en bijbehorende wijzigingen in de ICT ondersteuning. De Sr. Manager Informatie ondersteunt hierin vanuit I-expertise, en heeft een spilfunctie in het bereiken van een goed G4 resultaat.

Daarnaast wordt samen met twee collega-diensten gewerkt aan een I-visie op het sociaal domein van de gemeente Den Haag. De Sr. Manager Informatie heeft zowel in de visievorming als in de implementatie een leidende rol.  Verder wordt binnen de gemeente Den Haag onderzocht in hoeverre een bundeling van (delen van) de I-functie gewenst is. Dit kan gevolgen hebben voor de organisatie van de I-functie. De Sr. Manager Informatie levert een bijdrage vanuit SZW aan het gewenste eindbeeld en geeft leiding aan de hieruit voortvloeiende organisatorische veranderingen binnen I-SZW.

Tot slot moet het leveren van adequate management informatie die goed aansluit op de vraag binnen de dienst SZW worden versterkt.

De Sr. Manager Informatie is tevens de strategisch adviseur voor de directie en het eerste aanspreekpunt voor I-zaken voor de gemeentelijke CIO.

Kandidatenprofiel

 • We zoeken een zeer stevige manager met aantoonbare affiniteit op gebied van informatievoorziening.
 • Min 5 jaar recente ervaring in een vergelijkbare resultaatverantwoordelijke senior ICT managementfunctie, incl. het leidinggeven aan een MT.
 • Minimaal 2 recente, relevante organisatie veranderingsprocessen (€20Mio+) aantoonbaar succesvol geleid, liefst meerdere tegelijk.
 • Ruime ervaring met het werken in een complexe, politieke omgeving met tegenstrijdige belangen.
 • Ervaring met vergelijkbaar complexe situatie met grote ICT leveranciers plus meerdere (veranderende) samenwerkingsverbanden.
 • Ervaring met SOA, Informatiemanagement en portfoliomanagement
 • Universitair werk- en denkniveau, minimaal een HBO studie afgerond (liefst combinatie van Bedrijfskunde & Informatica).
 • Stevig en natuurlijk leiderschap (respect, draagvlak, betrokkenheid, competenties): Een pro- actieve, daadkrachtige en zakelijke houding. 
 • Iemand die gewend is aan het werken met verschillende stakeholders, iemand die kan verbinden en in ketens kan samenwerken, maar zeker ook de grenzen bewaakt en met de vuist op tafel kan slaan als dat nodig is.
 • Competenties: Leiderschap, daadkracht, resultaatgericht, omgevingsbewust, verbinder.

Arbeidsvoorwaarden

 • Salaris in schaal 14 volgens de gemeente CAO, met mogelijke arbeidsmarkttoelage naar schaal 15 (= maximaal € 6.805 o.b.v. 40-urige werkweek)
 • Plus 6% eindejaarsuitkering plus 1,5% levensloopuitkering
 • Fulltime werkweek van 36 uur (4 x 9 uur is mogelijk)
 • Flexibiliteit in arbeidsvoorwaarden, zelf samen te stellen
 • Opleidings- en studiemogelijkheden
 • Goede pensioenregeling
 • Mogelijkheid om in deeltijd te werken
 • Ouderschapsverlof
 • Sportschool met professionele begeleiding
 • Bijdrage ziektekosten
 • Goede reiskostenvergoeding
 • Verhuiskostenvergoeding

Interesse?

U kunt reageren op deze positie via onderstaand formulier.

Deze procedure is gesloten (28-09-2015).

Over deze headhunter - RICTV

RICTV heeft zich in de afgelopen 10 jaar uiterst succesvol gespecialiseerd in executive search opdrachten voor ICT management, sales en overige ICT-sleutelposities. 

Meer vacatures van RICTV op Lintberg

RICTV is sinds 2013 aangesloten bij Lintberg.