Lead Software Architect

Deze procedure is gesloten (12-12-2014).
Vakgebied
IT
Salaris
100k - 150k per annum
Locatie
Regio Utrecht
Dienstverband
Permanent
Headhunter
RICTV

De organisatie

Onze cliënt is een succesvolle software- en dienstenleverancier voor het ontwikkelen, implementeren en servicen van compleet geïntegreerde oplossingen voor een specifieke deelmarkt.

De positie

De Lead Software Architect (LSA) is expert op het gebied van ontwerp, ontwikkeling en levering van software als commercieel product. De LSA werkt nauw samen met de opstellers van requirements vanuit klantorganisaties en de interne organisatie om de software architectuur af te stemmen op de lange termijn behoefte aan functionaliteit. Andersom adviseert de LSA de vraagkant over de mogelijkheden die de software architectuur biedt voor de ontwikkeling van nieuwe functionaliteiten.

De LSA is verantwoordelijk voor het opstellen, uitdragen en bewaken van de software architectuur die als richtlijn wordt gebruikt voor ontwerp, ontwikkeling, oplevering en implementatie van de software. Daarnaast is de LSA verantwoordelijk voor het nemen van ontwerp en ontwikkel-beslissingen in nieuwbouw- en  onderhoudsprojecten en het software change proces. De scope van software architect(uur) omvat de totale life cycle van alle softwarecomponenten die aangeboden worden aan klanten als product, ASP- of SAAS-oplossing. Aangezien software het primaire product is van onze opdrachtgever is een goede, weloverwogen software architectuur van strategisch belang.

De LSA is in staat de belangen van verschillende stakeholders (klanten, product owners, ontwerpers, ontwikkelaars, development partners, softwareleveranciers, implementatie consultants, functioneel en technisch beheerders,  ...) af te wegen en te vertalen in een passende software architectuur. De LSA beschikt over uitstekende communicatieve vaardigheden waarbij hij/zij in staat is de software architectuur in samenwerking te ontwikkelen en uit te dragen naar alle verschillende stakeholders. Daarbij wordt gebruik gemaakt van verschillende formele modellen van de software en vertalingen van de impact daarvan naar een begrijpbare vorm voor de verschillende stakeholders.

Taken & verantwoordelijkheden

 • Managen van de afdeling Architectuur inclusief 3 Software Architecten, MT-lid van de Software Engineering organisatie.
 • Vaststellen, uitdragen en bewaken van de software architectuur die richtinggevend is voor ontwerp en ontwikkel keuzes voor nieuw te ontwikkelen software en changes voor bestaande software. Eisen die aan de software gesteld worden zijn o.a.: schaalbaarheid, herbruikbaarheid, aanpasbaarheid aan de continu wisselende vraag van klanten, meertalig, innovatief.
 • Vaststellen en bewaken van de ontwerp-methodologie (methoden, technieken en tooling)  gericht op het consistent ontwikkelen van technische oplossingen die enerzijds voldoen aan gestelde requirements en anderzijds aansluiten bij de gekozen software ontwikkelstandaarden.
 • Vaststellen en bewaken van de ontwikkelmethodologie (methoden, technieken en tooling) die past bij de software architectuur en de gekozen technische componenten.
 • Selectie van softwarecomponenten uit de markt die delen van de software architectuur realiseren. Daarbij moet rekening gehouden worden met onder andere commerciële, bedrijfsmatige, financiële- en technische aspecten.
 • Selectie van ontwikkelpartners voor de ontwikkeling van specifieke delen van de software die niet tot de kerncompetenties van onze opdrachtgever behoren.  Daarbij moet rekening gehouden worden met onder andere commerciële, bedrijfsmatige, financiële- en technische aspecten.
 • Deelnemen en adviseren aan software ontwikkelprojecten en eindverantwoordelijk voor te maken ontwerp en ontwikkelkeuzes.
 • Ondersteunen van het ontwikkelproces bij probleemoplossing door consultatie en het doen van research.
 • Ontwikkelen en toepassen van kennis over industry software trends bij innovatie en het genereren van nieuwe ideeën voor bestaande en nieuwe producten.
 • Deelnemen aan de besturing van de projecten portfolio om te borgen dat opgeleverde software producten voldoen aan de gestelde standaards.

Kandidatenprofiel

 • Afgeronde informatica opleiding op HBO/WO-niveau
 • Minimaal vijf jaar ervaring als lead software architect in de softwarebranche
 • Kennis van en ervaring met BPM, SOA en Java
 • Ervaring met alle fases van de software development lifecycle en bijbehorende methodologiën
 • rvaring met kwaliteitsborging en governance processen
 • Management- en Project managementervaring
 • Sterke mondelinge en schriftelijk communicatie en presentatie vaardigheden
 • Leiderschap, overtuigingskracht, beïnvloedings en onderhandelingsvaardigheden
 • Sterke netwerkvaardigheden met alle primaire en secundaire stakeholders in de eigen organisatie, klantorganisaties, ontwikkelpartners en leveranciers
 • In staat om te werken op verschillende abstractieniveaus van conceptueel tot gedetailleerd
 • Sterke analytische en probleem oplossende vaardigheden
 • Klantgericht
 • Gericht op samenwerking met de demandkant en de ontwerp en ontwikkelkant
 • Gesprekspartner voor directie, management en uitvoerende medewerkers
 • Kennis van moderne ontwerp- en ontwikkelmethodieken en tools
 • Uitgebreide kennis van en ervaring met software architectuur voor realisatie van commerciële softwareproducten
 • Begrip van bedrijfsarchitectuur en infrastructuurarchitectuur
 • Kennis van Service Oriented Architecture (SOA), Business Process Modelling (SOA BPM), ASP-technieken, SAAS-technieken, software integratiemethoden en technieken, management informatie/datawarehousing, database management, documentmanagement, business rules, user interaction, portaltechnieken, mobile technieken, new/social media, scrum, .Net, Progress, XML,  UML, informatie beveiliging, etc.

Arbeidsvoorwaarden

 • Een ambitieuze, succesvolle en groeiende professionele werkomgeving in de software ontwikkel branche
 • Een marktconform salaris (tot € 110.000 OTE) plus marktconforme secondaire arbeidsvoorwaarden

Interessant?

U wordt verzocht te reageren op deze vacature via onderstaand formulier.

Deze procedure is gesloten (12-12-2014).

Over deze headhunter - RICTV

RICTV heeft zich in de afgelopen 10 jaar uiterst succesvol gespecialiseerd in executive search opdrachten voor ICT management, sales en overige ICT-sleutelposities. 

Meer vacatures van RICTV op Lintberg

RICTV is sinds 2013 aangesloten bij Lintberg.