Senior Controller

Deze procedure is gesloten (04-07-2013).
Vakgebied
Finance
Salaris
Salary undisclosed
Locatie
Regio Rotterdam
Dienstverband
Permanent
Headhunter
B&B Select

De organisatie

Onze opdrachtgever biedt industriële diensten zoals industriële isolatie, warmte- en geluidwering, steigerbouw bij turnarounds etc. aan (petro)chemische en andere industriële organisaties. Het hoofdkantoor van de Benelux organisatie bevindt zich in de omgeving van Rotterdam Botlek.

De positie

Het bieden van inzicht aan directie en management in de performance van zowel de Nederlandse werkmaatschappijen als de geconsolideerde Benelux-organisatie, en het leveren van een bijdrage aan de verbetering van deze performance, door bij te dragen aan de coördinatie, uitvoering en bewaking van de planning- en controlecyclus.

Taken & Verantwoordelijkheden

Leiding 

 • geeft leiding aan de Controlling afdeling in Nederland (controller en assistent controller);
 • zorgt voor afstemming van processen en verantwoordelijkheden met Finance & Reporting director en controllers van andere bedrijfsonderdelen in België en Nederland;

Planning & Control

 • draagt zorg voor opzet, implementatie en coördinatie van de planning- & controlcyclus, waaronder meerjarenplanning, budgettering en forecasting; bereidt met directie targets voor op Benelux-, Nederland- en BU-niveau;
 • functioneert als eerste aanspreekpunt voor directie met betrekking tot resultaten;  
 • verzorgt tussentijdse forecast van resultaat t.o.v. target van lopende maand en lopend kwartaal ten behoeve van directie; 
 • stelt forecastingmodellen op en houdt deze bij voor omzet, kosten en winstgevendheid;
 • stelt maandelijkse management rapportage op ten behoeve van directie; 
 • zorgt voor aansluiting en analyse van periodieke of ad hoc gerapporteerde informatie aan Duitse moedermaatschappij;

NWC / FCF 

 • stelt forecast op t.a.v. Net Working Capital ontwikkeling voor lopende jaar; 
 • maakt cashflow forecast voor lopende en volgende jaar; 
 • stelt forecastingmodellen op en houdt deze bij voor NWC- en FCF-ontwikkeling; 
 • analyseert wekelijkse FCF-ontwikkeling t.o.v. target en rapporteert hierover aan directie;
Capex 
 • bereidt capex budget voor samen met directie;
 • maakt capex forecast voor lopende jaar; 
 • analyseert wekelijkse capex-ontwikkeling t.o.v. target en rapporteert hierover aan directie; 
 • stelt adequate autorisatie vast van investeringen, huur- en leaseovereenkomsten;

Overig 

 • onderhoudt contacten met collega’s van divisie en holding; 
 • verzorgt de voorbereiding voor corporate meetings; 
 • coördineert projecten geïnitieerd vanuit de divisie en holding; 
 • speelt een verantwoordelijke rol bij projecten als overnames, rationalisaties, business cases en audits;
 • houdt toezicht op de betrouwbaarheid van managementinformatie en informatiebronnen; 
 • ontwikkelt methodieken om knelpunten te signaleren en kosten stuurbaar en inzichtelijk te maken; 
 • stelt zelfstandig analyses op van de ontwikkeling van winstgevendheid, de budgetbewaking en de opstelling van kritische performance indicatoren en ondersteunt en adviseert het management en business owners met betrekking tot deze analyses; 
 • onderhoudt interne contacten met de bedrijfsleiders en business unit managers; 
 • geeft impuls aan ontwikkeling van de finance organisatie in België;
 • rapporteert aan CFO 

Kandidatenprofiel

 • Opleiding op minimaal HBO/WO niveau, bij voorkeur RC/RA;
 • Ruime vakkennis en minimaal 8 jaar werkervaring (bij voorkeur in een (senior) managementfunctie bij een gerenommeerd accountantskantoor);
 • Automatiseringskennis, kennis op eigen vakgebied, up-to-date met de in gebruik zijnde systemen;
 • Goede communicatieve eigenschappen in woord en geschrift in Nederlands en Engels, Duits is pré;

Kerncompetenties

 • Flexibele toepassing van competenties in complexe situaties - medewerker kan de competentie evalueren en anderen ondersteunen bij de toepassing. Senior Controller is een onafhankelijke denker, met sterk analytisch vermogen. Hij is daadkrachtig, initiatiefrijk en resultaatgericht.  Hij is bedreven in adviseren, overtuigen en omgaan met weerstand. 
 • Resultaatgerichtheid - Handelingen en besluiten richten op het daadwerkelijk realiseren van beoogde resultaten.
 • Analytisch vermogen - Een probleem ontleden in componenten; de herkomst ervan en de interne samenhang beschrijven. Opsporen van mogelijke oorzaken, verzamelen van relevante gegevens.
 • Creativiteit - Met originele oplossingen komen voor problemen.
 • Zelfstandigheid - Functioneert zonder hulp van anderen, durft eigen standpunten tegenover anderen te handhaven en te verdedigen.
 • Samenwerken - Actief met anderen, collega’s of opdrachtgever, aan gemeenschappelijke doelen werken, ook wanneer je daar geen direct persoonlijk belang bij hebt.

Interesse?

U kunt reageren via onderstaand formulier.

Deze procedure is gesloten (04-07-2013).