CFO

Deze procedure is gesloten (20-12-2021).
Vakgebied
Finance
Salaris
€ 150.000 - 200.000
Locatie
Den Bosch
Dienstverband
Permanent
Headhunter
Xanthic

De organisatie

Deze organisatie is marktleider in financiële detachering en opleidingen, is al 30 jaar een autoriteit als het gaat om het detacheren van jonge en ervaren professionals.
Wat deze organisatie uniek maakt, is de passie voor doorlopende ontwikkeling van al haar medewerkers. Dat wordt onder andere waargemaakt door een eigen financieel opleidingsinstituut dat digitale leerapplicaties ontwikkelt voor klanten.
Op deze manier creëert deze organisatie de perfecte match tussen de ontwikkelambities van professionals en de capaciteitsvraag van marktpartijen. Dat maakt hen tot een gewaardeerde partner bij Nederlandse banken, verzekeraars, pensioenfondsen en intermediairs.
Sinds 2017 staat er een nieuwe CEO aan het roer van deze organisatie. Om de groeiambities te versnellen heeft een private equity investeerder begin 2021 een meerderheidsbelang in de onderneming verworven.

De lat ligt de komende jaren hoog: door een combinatie van autonome organische groei en een buy & build strategie de organisatie verdrievoudigen naar een omzet van €150 mio in 4 jaar. Om deze groei mogelijk te maken zoekt de organisatie een CFO ter aanvulling van de huidige directie bestaande uit de CEO, CMO en COO.

Deze organisatie bestaat dus momenteel uit een detacheringsbedrijf, een opleidingsbedrijf en een learning platform. Drie heel verschillende organisaties (labels), met een duidelijke, gedeelde rode draad: het creëren van een adaptieve platform omgeving voor de permanente ontwikkeling van professionals.

Het detacheringsbedrijf heeft ruim 500+ professionals die gedreven worden door het beter maken van de financiële dienstverlening. Zij willen de klanten (consumenten en bedrijven) helpen om op belangrijke momenten de juiste financiële beslissing te nemen.
Het detacheringsbedrijf leidt talentvolle professionals op voor de financiële sector. Klanten omschrijven het detacheringsbedrijf als gedreven, betrokken en flexibel.

Vanuit diezelfde drive is het opleidingsbedrijf een krachtige specialist geworden als het gaat om het opleiden van professionals in de financiële dienstverlening. In een snel veranderende omgeving (technologie, klantverwachtingen, wet & regelgeving) helpen zij de professional zichzelf te ontwikkelen in kennis en vaardigheden, en zo het beste uit zichzelf te halen. Het opleidingsbedrijf is een autoriteit in de markt.

De derde tak binnen de organisatie is het learning platform, opgericht in 2017. Bij dit platform deelt iedereen twee passies: leren en tech. Vanuit die passie ontwikkelen zij eenvoudig bruikbare platforms, waarmee bedrijven een eigen leeromgeving kunnen creëren en zo hun medewerkers up-to-date kunnen houden. Innovatie staat daarbij centraal.
Het detacheringsbedrijf en opleidingsbedrijf hebben hun kantoor in Den Bosch, het learning platform bedrijf werkt vanuit het centrum van Nijmegen.

De nieuw aan te trekken CFO zal met CEO, COO en CMO de directie van de groep vormen. De CFO wordt verantwoordelijk voor de financiële ‘huishouding’ van deze drie labels en van alle nog over te nemen labels. De Teamlead Finance, de Business Controller en de Teamlead IT & Bedrijfsvoering en Legal Counsel gaan aan de Groep CFO rapporteren (totaal ca. 16 fte). Binnen de onderneming heerst een open, transparante cultuur gericht op het benutten van kansen, het ontwikkelen van talenten en met oog voor de menselijke maat.

De ambities
De markt biedt nog veel meer ruimte voor het onderscheidende geluid van deze organisatie. Deze organisatie ziet een enorm potentieel om haar dienstverlening uit te breiden en de komende jaren fors te groeien: een verdrievoudiging van de omzet in de komende 4 jaar, deels door organische groei, deels door overnames.
De organisatie ziet de volgende groeimogelijkheden voor de drie labels:

 • Het detacheringsbedrijf wil door detachering van professionals in complexe financiële rollen, in rollen op het snijvlak van business en IT, en rollen op het gebied van compliance en risk verder groeien naar een bestand van meer dan 1.500 professionals door snelle organische groei en strategische acquisities;
 • Het opleidingsbedrijf zal voornamelijk organisch groeien en daarnaast selectieve strategische acquisities plegen teneinde de dienstverlening te verbreden;
 • Het learning platform zal de (huidige) hoge autonome groei van >40% per jaar voortzetten.

Dit groeipad zal een substantiële verbreding van het klantenportfolio tot stand brengen met als gevolg bredere ontwikkelmogelijkheden voor de detacheringsprofessionals. Daarnaast zullen de verschillende labels binnen de groep hun dienstverlening uitbreiden, waardoor de organisatie een totaal dienstverlener op het gebied van (flexibele) capaciteits- en ontwikkeloplossingen zal worden.

De positie

De nieuwe CFO heeft als belangrijkste uitdaging om, samen met de overige directieleden, de organisatie klaar te maken voor de versnelling van de groei en de organisatie tijdens die groei in goede banen te leiden. Een verdrievoudiging is immers geen vanzelfsprekendheid; het vergt leiderschap om de ambities te realiseren zonder onverantwoorde risico’s.
Kortom, de gezochte CFO is business partner voor de overige directieleden en is er op gericht om de aandeelhoudersbelangen in de bedrijven van de organisatie te behartigen. Dit geldt zowel gedurende nieuwe acquisitie trajecten alsook binnen de bestaande investeringen.

Taken & verantwoordelijkheden

De CFO stuurt scherp op cash, integreert rapportages over de verschillende (nog te acquireren) bedrijven heen en bouwt scherpe financiële analyses om de business te kunnen “uitdagen” en performance te verbeteren. Is vertrouwenspersoon van de CEO, valt op door feitenkennis, realisatiekracht en verbeterinitiatieven. Voor gedreven CFO met intrinsieke interesse in de business.
De organisatie zoekt een ambitieuze en gedreven kandidaat om samen met het directie team van de organisatie en het investeringsteam van de betrokken investeringsmaatschappij (private equity) verder uit te bouwen en te verstevigen.

Concreet betekent dat o.a.:

 • Leidinggeven aan en verder ontwikkelen en verstevigen van de afdelingen finance (incl. hr administratie), IT & bedrijfsvoering en legal (totaal ca. 16 fte);
 • Organisatie voorbereiden op, en uitvoeren van, financiële en backoffice integratie van overname kandidaten;
 • De financiële organisatie, IT organisatie en backoffice processen begeleiden in een verdriedubbeling naar EUR 150 mio omzet;
 • Het ontwerpen en ontwikkelen van een informatie-infrastructuur die nodig is om huidige en eventuele toekomstige businessmodellen en processen succesvol te laten functioneren en nieuwe strategieën te ontwikkelen;
 • Een data gedreven cultuur bouwen, o.a. door de financiële stuurinformatie waarmee de commerciële processen worden beheerst te verbeteren en de financiële data en stuurinformatie in lijn te brengen met de te acquireren bedrijven;
 • Overnamekandidaten (financieel) doorgronden (de sterke en zwakke punten van mogelijke overnamekandidaten snel analyseren en de consequenties scherp in beeld brengen);
 • Nieuwe onderdelen succesvol inbedden (overgenomen ondernemingen soepel integreren, voortbouwend op het beste wat de bestaande en de nieuw overgenomen organisatie in huis hebben).

Kandidatenprofiel

We zoeken een ervaren hands-on CFO met een passie voor het versnellen van groei. Deze positie biedt een unieke opportunity voor een gedreven leider, die in staat is de strategie van de onderneming te vertalen naar de financiële organisatie, met als doel operationele en financiële risico’s te managen, een betrouwbare financiële verslaglegging te waarborgen en bij te dragen aan een financieel gezonde organisatie. Een leider die een sleutelrol wil spelen in het versnellen van de groei van Welten Groep, die tempo maken in zijn/haar bloed heeft, die risico’s durft te nemen, maar daarbij altijd de feiten centraal stelt. Een hands-on CFO die zich verbindt aan de missie, visie en strategie van de Welten Groep en aan de groeiambitie die het huidige leiderschap heeft geformuleerd.

Ervaring

De ideale kandidaat:

 • beschikt over een afgeronde academische opleiding plus RA / RC;
 • beschikt over ervaring in professionaliseren finance en opbouwen dashboards/KPI's;
 • schakelt moeiteloos tussen strategie en operatie;
 • heeft een overtuigend steil carrière pad doorlopen, bij voorkeur binnen een vergelijkbare sector/omgeving (zakelijke dienstverlening of business process outsourcing);
 • beschikt over ervaring in rol als CFO;
 • is werkzaam geweest in ‘Private Equity Owned’ omgeving (pré).
 • beschikt over ervaring met het aansturen en verder ontwikkelen van de financiële afdeling in een omgeving waar snel inspelen op veranderende marktomstandigheden een voorwaarde is om succesvol te zijn. Dat betekent: kort op de bal zitten, besluiten durven nemen op basis van onvolledige informatie als de marktdynamiek dat vergt en realiseren dat de financiële afdeling geen kostenplaats is, maar een drijvende kracht voor de business.
 • beschikt bij voorkeur over ervaring met buy & build i.c.m. de gepaarde gaande hoge dynamiek (groei);
 • beschikt over ervaring met het beoordelen van potentiële overnamepartijen (DD) en het succesvol integreren van overnames (PMI);
 • beschikt over ervaring met procesverbetering en kostenbeheersing door de gehele organisatie .

Eigenschappen

De ideale kandidaat:

 • koppelt een sterk analytisch denkvermogen aan oplossingsgericht handelen en behoudt het totaaloverzicht;
 • beschikt over strategisch denkvermogen i.c.m. scherpte op details;
 • is een natuurlijk leider, heeft een mening, overtuigt op inhoud en persoon;
 • kan (financiële) risico’s snel inschatten en mitigerende maatregelen effectief implementeren;
 • bevordert kwaliteitsdenken en -handelen;
 • is gedreven, positief ingesteld, past zich snel aan en beschikt over een hoog energieniveau;
 • handelt ethisch en werkt in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving;
 • is transparant, reflecterend en zich bewust van maatschappelijke vraagstukken;
 • communiceert effectief, kan goed samenwerken, geeft vertrouwen aan en motiveert en stimuleert de omgeving;
 • is in staat om op constructieve wijze te communiceren met alle relevante stakeholders, zoals aandeelhouders en bancaire relaties;
 • is in staat om abstracte, conceptuele plannen te vertalen in concrete oplossingen;
 • is hands-on, duikt de materie in en geeft het goede voorbeeld;
 • brengt structuur in de financiële organisatie en processen, met als doel hogere effectiviteit en efficiency met oog voor de klant en de medewerker (‘blauw/rood/geel’ profiel);
 • is data gedreven, eerst de feiten en dan besluiten;
 • heeft ervaring met ERP-pakketten en BI ten behoeve van de rapportering;
 • heeft een scherp vermogen tot beoordeling van overnamekandidaten;
 • is bereid om mee te investeren.

Het aanbod

Arbeidsvoorwaarden: voor de positie van CFO is de bruto jaarlijkse inkomensrange gesteld op € 150.000 tot € 200.000. Uiteraard plus benefits (auto, pensioen, telefoon, etc.). Van de CFO wordt verwacht dat deze tevens participeert als aandeelhouder in de onderneming en hiermee substantieel mee kan profiteren van de waardeontwikkeling.

Interesse?

Je kunt reageren op deze positie via onderstaande link. Voor meer informatie over de functie kun je contact opnemen met Tom van Geel, T: (06) 2904 5147.

Deze procedure is gesloten (20-12-2021).

Over deze headhunter - Xanthic

Wij begeleiden, trainen en coachen senior Finance & Investment Management professionals in het vinden van een interessante vervolgpositie, permanent en/of interim.

Xanthic richt zich op eindverantwoordelijke posities en zijn of haar direct reports. 

Xanthic heeft voor verschillende nationale en internationale organisaties opdrachten vervuld. Veelal betreft het organisaties die in eigendom zijn van een investeringsmaatschappij, participatiemaatschappij, private equity, venture capitalist(s) en/of directeur groot aandeelhouder(s).

Meer vacatures van Xanthic op Lintberg

Xanthic is sinds 2014 aangesloten bij Lintberg.