Financieel Directeur

Deze procedure is gesloten (10-06-2022).
Vakgebied
Finance
Salaris
Salaris vertrouwelijk
Locatie
Loosdrecht
Dienstverband
Permanent
Headhunter
Search & Change voor Aalberts

De organisatie

Aalberts is één van de oudste familiebedrijven van Nederland (opgericht in 1674). Als ontwikkelende bouwer is de organisatie actief vanuit vestigingen in Loosdrecht (hoofdkantoor), Zeist en Amersfoort. Zo’n 140 zeer betrokken collega’s werken dagelijks op gestructureerde wijze samen aan uitdagende woningbouwprojecten (conceptueel & traditioneel) en verduurzaming en verbetering van woningportefeuilles. Aalberts is ook bouwpartner bij complexe kantoorrenovaties en huisvestingspartner voor zorginstellingen. Als initiërende ontwikkelaar genereert Aalberts Ontwikkeling een aanzienlijk gedeelte van de projecten van Aalberts Bouw. Aalberts Beheer & Onderhoud verzorgt als ketenpartner voor corporaties hun reparatie- en mutatieonderhoud.

Aalberts heeft de ambitie om de beste middelgrote ontwikkelende bouwer in haar werkgebied te zijn, voor relaties én medewerkers. Het bedrijf gelooft sterk dat grote successen worden behaald door kleine dingen. Door details. Aalberts is goed in zaken die op het eerste gezicht niet zoveel met bouwen te maken hebben. Klanten worden daardoor altijd positief verrast en ervaren dat aan alles is gedacht. En dat kan alleen als Aalberts aan alles denkt. Aalberts investeerde afgelopen jaren ook in processen en in het aantrekken en ontwikkelen van goed opgeleide medewerkers.

De lat ligt hoog, maar het credo is: 'Maak het goed, maak het beter, maak het leuk'. Daardoor kon de organisatie groeien in omvang en kwaliteit. Zo werden de afgelopen jaren veel design & buildprojecten gerealiseerd, bijvoorbeeld 67 appartementen Dukatenburg Nieuwegein, 73 woningen Woonpark Hoevelaken, de revitalisatie van kantoorpand Huidekoper Amsterdam en de renovatie en verduurzaming van 550 monumentale woningen Bloemenbuurt Hilversum. Naast deze opgeleverde projecten bedraagt de actueel gewaardeerde ontwikkel- en orderportefeuille ruim 320 miljoen.

Momenteel heeft Aalberts een jaaromzet van circa 70-80 miljoen. Alle jaren zijn met een goed resultaat afgesloten door de sterke klantfocus. De accountancycontrole door EY is voor Aalberts wederom bijzonder goed verlopen met een buitengewoon hoge score op de facturencontrole. De komende jaren wordt verdere autonome groei verwacht richting € 100+ miljoen jaaromzet, met een gezond financieel resultaat. Aalberts staat inmiddels op nummer 18 in de top 200 krachtigste bouwbedrijven van Nederland en op nummer 6 binnen Randstad Noord (bron Bouw&Bedrijfsinfo).

De dagelijkse leiding van Aalberts is in handen van de Algemeen Directeur, Daniël Aalberts; hij vertegenwoordigt de 11e generatie. Het directieteam van Aalberts Bouw bestaat uit Statutair Directeur Cor Broekhuizen en Directeur Productie Patrick Peet. Adjunct-directeur Marco Verweij is verantwoordelijk voor Aalberts Bouw Compact en adjunct-directeur Henri Pleizier voor Aalberts Ontwikkeling.

Aandacht en zorgvuldigheid zijn centrale pijlers in de visie van de organisatie. Zowel op het gebied van de collegiale betrekkingen, de langdurige relaties met opdrachtgevers als de manier waarop projectteams werken. Hierdoor kon Aalberts groeien zonder afbreuk te doen aan de informele sfeer en korte communicatielijnen. Door het ontwikkelen en aantrekken van goed opgeleide medewerkers en het investeren in processen, is de organisatie tot steeds grotere prestaties in staat gebleken.

Om deze autonome groei in goede banen te leiden, is het wenselijk dat de organisatie nog verder groeit in kwaliteit. Alleen door die kwalitatieve groei is het mogelijk om projecten op een voorspelbare manier succesvol te blijven realiseren. Ook wil Aalberts meer focus op eigen ontwikkeling en vastgoedbeleggingen om de continuïteit te waarborgen. Met deze doelstellingen breidt Aalberts het directieteam graag uit met een Financieel Directeur.

De positie

Heb jij ervaring als RA of RC in de bouw & vastgoed én een trackrecord als inspirerend leidinggevende en relatiebouwer? Heb jij een natuurlijke drive om processen te digitaliseren? Verras je bovendien je collega's, jouw teams en de stakeholders met je brede financiële expertise, hands-on mentaliteit en heldere rapportages?
Kortom, breng jij de financiële gezondheid, planning en control van een succesvolle en waardegedreven bouwonderneming naar een next level? Werk je graag bij een bouwende ontwikkelaar met een sterk trackrecord en succesvolle klantfocus? Lees dan verder: Aalberts zoekt een Financieel Directeur.

Taken & verantwoordelijkheden

Als Financieel Directeur ben je verantwoordelijk voor de borging van de financiële gezondheid, de financiële planning en de controle van de onderneming (Finance; Control; Compliance). Je werkt daarbij op basis van financiële doelstellingen en de organisatiestrategie. Vanwege de uitbreiding van eigen ontwikkeling en vastgoedbeleggingen heb je speciale aandacht voor de liquiditeitsprognose, contractmanagement- en solvabiliteitscontrole. Je beheert de vennootschappen en de deelnemingen, en je levert een bijdrage aan de contractvorming rond projecten. Ook zorg je ervoor dat de juiste ICT-middelen continue op orde zijn en dat zoveel mogelijk processen gedigitaliseerd en geautomatiseerd worden (ERP, IT en de ontwikkeling van een shared service center).

Je bent een brede sparringpartner voor het directieteam en werkt nauw met hen samen. Je bent in staat om alle financiële cijfers en risico’s binnen de onderneming te kennen, te zien en te voelen. En je voorziet het team van de benodigde financiële informatie. Je hebt een duidelijk beeld bij de strategische stappen die Aalberts moet nemen én bent in staat die te vertalen naar operationele acties.

Als Financieel Directeur geef je op een vakinhoudelijke en inspirerende wijze leiding aan de afdelingen Financiën, ICT & ERP en Facilitair. Je bent verantwoordelijk voor de kwalitatieve en kwantitatieve bezetting van deze afdelingen binnen de gestelde beleidskaders en randvoorwaarden. Goed werkgeverschap is belangrijk voor Aalberts. Jouw inzet resulteert in gedreven en optimaal inzetbare medewerkers die zich blijven ontwikkelen; je voert ontwikkelgesprekken met je team en vertaalt de strategische agenda naar een bijdrage op medewerkersniveau.

Verder creëer en onderhoud je duurzame relaties met belangrijke stakeholders: partners (deelnemingen), de accountant, de notaris, adviseurs, leveranciers, de belastingdienst, banken, verzekeraars etc. Je vertegenwoordigt de onderneming bij externe bijeenkomsten en gelegenheden zodat Aalberts op de hoogte blijft van ontwikkelingen.

Zoals Aalberts de klanten positief verrast door overal aan te denken, zo verras jij het directieteam, je medewerkers en belangrijke relaties met jouw expertise, creatieve oplossingen en betrokkenheid die verder gaat dan finance.

Verder heeft je functie de volgende resultaatgebieden:

Financieel economische strategie

Je waarborgt de financiële continuïteit van de organisatie. Je krijgt daarom eindverantwoordelijkheid voor de financieel-economische bedrijfsvoering binnen de gestelde beleidskaders, randvoorwaarden en wetgeving. Je levert jaarlijks een inhoudelijke bijdrage aan het strategische ondernemingsplan en een operationeel plan met SMART-doelstellingen, die je ook uitdraagt. Verder draag je adviezen aan en doe je voorstellen voor het financieel beleid op het gebied van duurzaam ondernemen, innovatie & productvernieuwing, ontwikkeling en vastgoedbeleggen.

Financieel beheer & rapportages

Je zorgt voor een actueel en geprognosticeerd inzicht in de financiële stand van zaken van de onderneming waardoor Aalberts een positief werkkapitaal, optimale kasstroom en controle op het verantwoorden en registreren van inkomsten en uitgaven behoudt. Je bent hiertoe eindverantwoordelijk voor de financiële en projectadministratie en het opzetten en bewaken van het algemene kostenbeheersingssysteem. Je hebt aandacht voor liquiditeitenbeheer en het bewaken van projectkansen en -risico’s. Daarnaast ben je eindverantwoordelijk voor het financieel beheer van alle deelnemingen (ontwikkelsamenwerkingen met Latei, DID, Blauwhoed & BPD) en de vaste activa (gebouwen, materieel & wagenpark).

Je rapporteert over alle financiële zaken aan de directie en ontwikkelt en implementeert continue slimme BI-rapportages en data-analyses. Dit levert enerzijds periode- en jaarrapportages op (gerealiseerd en geprognosticeerd), en anderzijds analyses en verbetervoorstellen. Daarnaast word je verantwoordelijk voor de rapportages op het gebied van Duurzaamheid.

Administratieve organisatie

Je zorgt voor een efficiënte en effectieve bedrijfsvoering en stuurt op Operational Excellence via de Plan-Do-Check-Act-werkwijze. Je bent daarom verantwoordelijk voor het verder vormgeven van de administratieve organisatie (inclusief salarisadministratie); je zet (controle)processen en procedures op en bewaakt die. Waar mogelijk automatiseer en robotiseer je processen.

ICT

Je waarborgt de continuïteit van het ICT & ERP-team en zorgt dat Aalberts ook op ICT-gebied in de kopgroep komt (of blijft) van middelgrote ontwikkelende bouwers. Daarvoor houd je zicht op actuele ontwikkelingen rond data, dataopslag, API’s en security. En investeer je in de relatie met software leverancier(s) en stem je de wensen vanuit de organisatie af.

Risico’s

Je realiseert risicominimalisatie op financiële onderwerpen, ICT en datalekken. En je zorgt voor een actueel inzicht in (financiële) risico’s. Hiervoor stimuleer je bewuste besluiten en afwegingen, op basis van risicoprofielen ten aanzien van contracten, opdrachten, communicatie, controle en beheer. Je wordt verantwoordelijk voor het bewaken van het risicobeheerssysteem, dat je zelf verder optimaliseert.

Kandidatenprofiel

Je hebt een afgeronde hbo- of wo-opleiding en een RA of RC is een pre. Je hebt minimaal 10 jaar ervaring als eindverantwoordelijke in de aansturing van een financiële afdeling; liefst bij een vooruitstrevend vastgoed- of ontwikkelingsbedrijf. Je hebt ruime expertise in finance en kennis van fiscaliteit rondom ontwikkeling en vastgoed. Je hebt affiniteit met contractmanagement en ervaring met Dynamics 365 BC 4PS | AFAS | Exsion is een pre.

Je hebt een natuurlijke drive om processen te digitaliseren. Je trackrecord bewijst dat je financiële verantwoording goed combineert met inzicht in commerciële kansen én sterk relatiebeheer; je voegt aantoonbaar waarde toe. En nu maak je graag de stap naar een meer ondernemende omgeving: een succesvol, ambitieus familiebedrijf waar respectvol met elkaar omgaan belangrijk is. Liefst dicht bij huis.

Jij bent een onafhankelijke persoonlijkheid, hebt een sterk intern kompas en een hoog energieniveau, maar je gaat bedachtzaam te werk. Je bent bescheiden én sociaal. Trefwoorden voor jouw werkwijze: hands-on, integer, accuraat en flexibel. Analytisch sterk, proactief en resultaat- en kwaliteitsgericht. Het credo 'Maak het goed, maak het beter, maak het leuk' spreekt jou daarom aan. Je bent loyaal, communicatief zeer vaardig en gericht op de ontwikkeling van mensen en organisaties. Van nature vervul je graag een organiserende rol.

Je gaat in eerste instantie beschouwend te werk; als je de organisatie en de mensen hebt doorgrond, ga je aan de slag. Je bent een teamspeler. En een goede sparringpartner die op alle niveaus kan schakelen, zowel richting medewerkers, als vanuit je rol als directielid. Je bent er ook goed in, en houdt ervan, om teams aan te sturen, ook buiten finance. Je ontzorgt collega's, en inspireert en stimuleert je teams om hen te laten excelleren. Leading by example is daar een belangrijk onderdeel van. Je hebt er bijvoorbeeld geen moeite mee om mensen aan te spreken en doet dat zo constructief, dat jouw voorbeeld navolging krijgt in de teams. Je bent daardoor iemand waar anderen graag mee en voor werken.

Collega's noemen je authentiek en likeable: iemand die gewoon zichzelf is, zonder ingewikkelde verhalen. Net als de mensen bij Aalberts werk je van nature waardegericht en stel je langetermijnrelaties centraal. Je houdt van korte lijnen en snelle besluitvorming.

Het aanbod

Waarom is deze functie interessant?

De finance van deze organisatie is dynamisch en complex; de organisatie zelf is sterk gedreven tot verbetering; in die context floreer jij.

Je stapt in op een moment van een mooie autonome groeiverwachting, ambities voor kwaliteitsverbetering en plannen voor uitbreiding van de activiteiten (vastgoedbeleggingen). Daardoor is de behoefte aan jouw financiële kwaliteiten groot: je gaat stevig mee sparren, de kwaliteit van finance verbeteren en meer overzicht creëren.

Je weet dat je goed bent: in je vak en met mensen. Je voelt je daarom op je gemak als financieel eindverantwoordelijke en als leider van meerdere teams. Je ziet ernaar uit om te werken met gelijkgestemden: een zeer betrokken, excellent presterend team van directieleden. En je wordt graag onderdeel van een waardegedreven organisatie die succesvol bouwt, met en voor mensen.

Arbeidsvoorwaarden

  • Vast salaris: afhankelijk van kennis en ervaring
  • Bonus en lease auto

Interesse?

Je kunt reageren op deze positie via onderstaand formulier. Wil je meer weten? Neem dan contact op met Geert-Jan Joosten, consultant bij Search&Change: +31653788464.

Deze procedure is gesloten (10-06-2022).

Over deze headhunter - Search & Change

Search&Change identificeert en begeleidt talent en vindt voor hen de beste werkomgeving, zodat impact ontstaat. We bemiddelen graag Achievers die tijdens hun loopbaan het verschil willen maken, mensen van wie anderen de impact duidelijk nog jaren ervaren.

Meer vacatures van Search & Change op Lintberg

Search & Change is sinds 2020 aangesloten bij Lintberg.