Portefeuillemanager Operatie

Deze procedure is gesloten (10-11-2022).
Vakgebied
Management
Salaris
Max. € 100.000
Locatie
Utrecht
Dienstverband
Permanent
Headhunter
Aardoom & De Jong voor Stichting Inlichtingenbureau

De organisatie

De informatie van het Inlichtingenbureau stelt gemeenten in staat om te bepalen op welke ondersteuning burgers recht hebben. Gemeenten leveren hiervoor gegevens over burgers aan bij het Inlichtingenbureau, die vervolgens worden vergeleken met de gegevens die bekend zijn bij andere overheidsinstanties. Het aanleveren en verzamelen van informatie loopt hierdoor via één centraal informatieknooppunt. Dit is efficiënter en veiliger dan 345 gemeenten die afzonderlijkheid informatie moeten opvragen bij de verschillende instanties.

Om sneller en beter in te kunnen spelen op de behoefte van gemeenten is in het afgelopen jaar een transitie in gang gezet om zelforganisatie verder vorm te geven. Je faciliteert en motiveert hierbij jouw team om zelforganiserend te werken, waardoor zij de ruimte krijgen om vanuit de eigen verantwoordelijkheid invulling te geven aan de dienstverlening.

Door de dienstverlening centraal te stellen en de organisatie te verdelen in ‘kaders, ‘nieuwe diensten en producten’ en ‘bestaande diensten’, is een nieuwe managementstructuur ingericht. Drie portefeuillemanagers zijn samen met de directeur integraal verantwoordelijk voor de volgende portefeuilles:

 • Operatie: effectieve, efficiënte en continu verbeterende uitvoering van de bestaande dienst- en productportfolio.
 • Kaders: stellen en bewaken van kaders waarbinnen de dienstverlening van het Inlichtingenbureau plaats dient te vinden.
 • Innovatie: ontwikkelen van markt, business en technologie.

De positie

Voor Stichting inlichtingenbureau is Aardoom & de Jong op zoek naar een inspirerende portefeuillemanager Operatie. Als lid van het directieteam lever je samen een bijdrage aan het realiseren van maatschappelijke doelen en werk je in een dynamische omgeving met een sociaal gezicht. Samen met de portefeuillemanagers Innovatie en Kaders ben je verantwoordelijk voor de doorontwikkeling van de informatiedienstverlening aan gemeenten. Met jouw team Operatie zorg je er specifiek voor dat de informatiediensten naadloos aansluiten op gemeentelijke werkprocessen. Gemeenten zijn door de inspanningen van jouw team beter in staat om burgers te ondersteunen bij het bepalen van het recht op een uitkering, of zorg.

Jouw plek binnen de organisatie en jouw teams - Binnen Operatie ligt de focus op de continue verbetering van de bestaande dienstverlening van het Inlichtingenbureau. Het team Operatie bestaat op dit moment uit ongeveer 70 medewerkers en de portefeuille bevat de volgende organisatorische eenheden:

Domein teams:

 • Productmanagement (incl. producten & diensten gerichte communicatie).
 • Business analyse.
 • Functioneel beheer.

Domein overstijgende teams:

 • Binnendienst.
 • Servicedesk.
 • Beheer.
 • Platformontwikkeling.
 • Infra- en kantoorautomatisering.

Taken & verantwoordelijkheden

Integrale verantwoordelijkheid drie portefeuillemanagers
De drie portefeuillemanagers zijn vanuit het lidmaatschap van het directieteam integraal resultaatverantwoordelijk voor de totstandkoming, beschikbaarheid en ontwikkeling van de dienstverlening aan gemeenten. Binnen het Inlichtingenbureau wordt gewerkt met zelforganiserende teams. Als portefeuillemanager ben je koersbepalend. Je inspireert, motiveert en ondersteunt de teams bij het tonen van eigenaarschap en faciliteert bij het stellen van kaders om zelforganiserend werken mogelijk te maken. Je bent lid van het directieteam en legt rechtstreeks verantwoording af aan de directeur.

Portefeuillemanager Operatie
Als portefeuillemanager Operatie stel je hoge eisen aan de kwaliteit van werk door processen en diensten te evalueren in het licht van de kwaliteitsnormen en standaarden. Je bent verantwoordelijk voor het bewaken van de voortgang van de processen om de dienstverlening aan gemeenten op te kunnen leveren binnen de beschikbare tijd. Hiervoor richt je met je team procedures in die worden benut om de voortgang te monitoren. Tevens heb je een antenne voor toekomstige ontwikkelingen binnen de sociale zekerheid.

Je zorgt ervoor dat je:

 • Goed op de hoogte bent van de gang van zaken op kritische momenten in de operatie.
 • Om terugmelding of rapportage van anderen vraagt.
 • Tijdig reageert door middel van het nemen van adequate maatregelen bij afwijkingen.
 • Tijdig rapportages oplevert waarvan je de voortgang en kwaliteit bewaakt.

Kandidatenprofiel

Als portefeuillemanager Operatie beschik je over coachend leiderschap, zodat je medewerkers in hun werk motiveert en activeert om verantwoordelijkheid en eigenaarschap te tonen in de dienstverlening aan gemeenten. Je bent daarnaast in het bezit van een afgeronde bachelor- of masteropleiding op academisch niveau en beschikt over de volgende kennis en ervaring:

 • Managementervaring binnen een organisatie met zelfstandig werkende teams (zelforganisatie).
 • Ervaring met politiek-bestuurlijke overlegorganen en samenwerkingsverbanden.
 • Inzicht in gemeentelijke werkprocessen binnen gemeenten.
 • Inzicht in behoeften van ketenpartners in relatie tot mogelijke dienstverlening door het Inlichtingenbureau.
 • Kennis van privacywetgeving en aanpalende wet- en regelgeving.
 • Ervaring in programmamanagement.

Het aanbod

Stichting Inlichtingenbureau biedt een jaarcontract, welke bij goed functioneren wordt omgezet naar een vaste aanstelling. Het betreft een fulltime functie en deze is ingeschaald in schaal 15. De bandbreedte bedraagt daarmee minimaal € 5.811,06 en maximaal € 8.163,73 bruto per maand, inclusief vakantiegeld (8,0%) en eindejaarsuitkering (8,3%). Daarnaast kun je aanspraak maken op een persoonlijk budget, is er een goede pensioenregeling en heb je de mogelijkheid om hybride te werken.

Interesse?

Je kunt reageren op deze positie via onderstaande link.

Bij de werving en selectie laat Stichting Inlichtingenbureau zich bijstaan door bureau Aardoom & de Jong. De vacature wordt gelijktijdig intern en extern uitgezet. Een referentiecheck en diplomacheck maken deel uit van deze procedure, een assessment kan hier ook onderdeel van uitmaken. Solliciteren gaat NIET via de site van Stichting Inlichtingenbureau, maar via onderstaande link.

Jouw reactie, voorzien van motivatiebrief en cv, zien wij graag zo spoedig mogelijk en uiterlijk vóór 10 november 2022 tegemoet.

Voor de procedure zijn de volgende data vastgelegd:

 • Sluiting reactietermijn vacature – 9 november (middernacht)
 • Interviews met kandidaten door Aardoom & de Jong – week 46
 • Presentatie kandidaten bij Stichting Inlichtingenbureau – 21 november
 • Online gedragsassessment door geselecteerde kandidaten – 22 november
 • Selectiegesprekken bij Stichting Inlichtingenbureau (ochtend) – 25 november
 • Kennismaking met de OR bij Stichting Inlichtingenbureau – 28 november
 • Afronding en arbeidsvoorwaardengesprek – vóór 1 december 2022

Afhankelijk van het aantal geschikte kandidaten kan de vacature eerder worden gesloten, dus reageer meteen. Wil je meer weten over het Inlichtingenbureau? Raadpleeg dan de website: www.inlichtingenbureau.nl of bekijk het bedrijfsfilmpje op werkenbij.inlichtingenbureau.nl/.

Contactpersonen:

 • Patricia Kruisbrink, 06-41781139
 • Manuela Riitano, 06-42156839

Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.

Deze procedure is gesloten (10-11-2022).