Hoofd Capaciteitsplanning en Roosteren

Deze procedure is gesloten (20-02-2023).
Vakgebied
Management
Salaris
Max. € 100.000
Locatie
Boxmeer
Dienstverband
Permanent
Headhunter
AIM4 voor Pantein Zorggroep

De organisatie

Pantein levert een compleet aanbod van producten en diensten op het gebied van gezondheid, wonen, welzijn en zorg in Noordoost-Brabant en Noord-Limburg. Het verzorgingsgebied beslaat 700.000 inwoners, verdeeld over 23 gemeenten. Pantein is een toekomstgerichte, ambitieuze, ondernemende organisatie en bestaat uit een ziekenhuis (Cure), verpleeg- en verzorgingshuizen, servicediensten aan huis en alle mogelijke vormen van thuiszorg (Care) met ruim 3.700 medewerkers en 1.000 vrijwilligers.

Pantein is een moderne aanbieder van zorg in de regio en in Nederland. Zij geeft invulling aan het nieuwe Integrale Zorg Akkoord door als netwerkorganisatie dichtbij geïntegreerde ‘state of the art’ zorg te leveren die voor de patiënt/cliënt vertrouwd voelt.

Binnen Pantein heerst een cultuur van vernieuwen en verbeteren en is er ruimte voor experimenten. De aanpak van de organisatie is eenvoudig, lerend en pragmatisch en gaat uit van vakmanschap en samenwerking tussen professionals.

De positie

Ambitieuze en creatieve leider en bouwer met een verbindende en bedrijfsmatige inslag.

Het team Capaciteitsplanning en Roosteren bestaat uit capaciteitsplanners en regio-roosteraars, in totaal 11 fte. Zij zijn verantwoordelijk voor de capaciteitsplanning, het roosteren en de organisatie van de flexibele schil binnen de Pantein organisatie.

Capaciteitsplanning en Roosteren zorgt er voor dat nu en in de toekomst kwalitatief goede medewerkers worden ingezet binnen de Pantein organisatie om goede zorg te verlenen. In de huidige tijd van schaarste aan goed personeel is een sluitende capaciteitsplanning van cruciale waarde. Een planning waarbij (latente) gaten in beschikbaarheid van functies en/of teams tijdig worden onderkent én waarop wordt geanticipeerd. De volgende ontwikkelingsfase voor dit team is het verder professionaliseren van de planning en het door ontwikkelen van processen, zodat de organisatiekracht en wendbaarheid wordt vergroot en de juiste zorg geleverd wordt.

Wij zijn op zoek naar een Hoofd Capaciteitsplanning en Roosteren die actief bijdraagt aan de ontwikkeling van dit team, dit vertaalt naar de dagelijkse praktijk en rapporteert aan de Manager HRM.

Taken & verantwoordelijkheden

 • Ontwikkelt beleid ten behoeve van capaciteitsmanagement en roosteren en geeft uitvoering aan een state-of-the-art capaciteitsplanning voor Care, inclusief het ontwikkelen van scenario’s en capaciteits-normen voor de toekomst.
 • Geeft leiding aan het team Capaciteitsplanning en Roosteren.
 • Plant en roostert met het team zo efficiënt mogelijk en draagt zorg voor de organisatie van de flexibele schil. Stemt af met de Teamleider Flexbureau over de forecast en aanvragen van inzet via het Flexbureau.
 • Heeft een heldere visie op het creëren van een optimale personeelsbezetting, gebruik makend van in- en extern flexibel personeel, hierbij afwegingen makend op kwalitatief en financieel vlak.
 • Werkt samen met de capaciteitsplanners aan de verbinding tussen het strategisch, tactisch en operationeel niveau van het personele planproces.
 • Ondersteunt en coacht zorgmanagers bij het opstellen van capaciteitsplannen, roosterbeleid en bij het efficiënt en slagvaardig uitvoeren van de processen rondom plannen en roosteren. Zorgt voor draagvlak en acceptatie van de nieuwe werkwijze door de teams en bouwt aan een goede samenwerking tussen de lokale en centrale spelers in het planning- en roosterproces.
 • Verantwoordelijk voor het vormgeven – samen met de lijnmanagers – van aantrekkelijke, sociaal verantwoordelijke en gezonde roosters voor de medewerkers.
 • Verhoogt de slagvaardigheid van de organisatie door het verder ontwikkelen van planning-/roosterprocedures, structuren, systemen en processen.
 • Schept en onderhoudt een cultuur waarin medewerkers zich veilig voelen en worden gestimuleerd om hun creativiteit te gebruiken en hun ondernemerszin te ontplooien.
 • Stuurt op KPI’s en bereidt kwartaalrapportages voor tbv de RvB en Manager HRM.
 • Is partner voor zowel RvB, de Manager HRM, het primaire proces, ondersteunende diensten alsook externe partners, zoals onderwijsinstellingen en VVT zorginstellingen in de regio.

Kandidatenprofiel

De ideale kandidaat heeft HBO+ denk- en werkniveau met een relevante opleiding. Je hebt meer dan 10 jaar vergelijkbare ervaring in een vergelijkbare positie bij een zorginstelling of je komt uit de private sector. Je hebt ervaring met het leiden van programma’s gericht op het verbeteren van werkprocessen en het begeleiden/coachen van lijnmanagers op het vlak van capaciteitsplanning.

Je bent tactisch en beleidsmatig sterk en kan de koers goed vertalen naar de werkvloer. Je bent vindingrijk en in staat met een oplossingsgerichte en weloverwogen aanpak resultaten te boeken. Je weet als geen ander hoe je slim gebruik maakt van interne en externe capaciteit in een krappe arbeidsmarkt. Je bent nuchter en toegankelijk. Als mens ben je open, duidelijk en kan je acteren op alle niveaus. Je kunt mensen meekrijgen en je staat voor je zaak, bent volhardend en zet vernieuwing door.

Je bent een daadkrachtige en verbindende leidinggevende met een visie op capaciteitsplanning. Je denkt vanuit kansen en mogelijkheden van mensen, laat hen zelf keuzes maken en hebt er oog voor hoe mensen in het leven staan. Je investeert actief in samenwerking met collega’s en partners binnen en buiten de zorg en realiseert je dat ‘samen’ meer bereikt kan worden.

Deze uitdagende rol is ideaal voor een creatieve Hoofd Capaciteitsplanning en Roosteren, met een bedrijfsmatige inslag die doet wat nodig is en graag gebruikt maakt van het motto ‘Regeren is vooruitzien’.

Als Hoofd Capaciteitsplanning en Roosteren herken je jezelf in onderstaande

 • HBO+ werk- en denkniveau met een relevante opleiding.
 • Minimaal 10 jaar ervaring in een vergelijkbare positie bij een zorginstelling of in de private sector.
 • Ervaring met het leiden van projecten/programma’s en het begeleiden/coachen van lijnmanagers.
 • Heeft affiniteit met de gezondheidszorg en/of met hun maatschappelijke rol.
 • Heeft goed financieel, cijfermatig inzicht en abstract vermogen. Denkt vanuit scenario’s.
 • Heeft kennis van bedrijfskundige en logistieke processen en verandermanagement.
 • Heeft een brede, heldere en innovatieve visie op het vakgebied die aansluit op de integrale regionale en strategische context van Pantein.
 • Heeft uitgebreide ervaring in het leiden van teams en organisatieveranderingen, weet draagvlak te creëren en vertrouwen te wekken.
 • Aanjager, vernieuwer die de potentie en kansen ziet voor Pantein en hier draagvlak voor kan creëren.
 • Stevige persoonlijkheid met natuurlijk overwicht. Innovatief, creatief en gestructureerde bouwer.
 • Samenwerkingsgericht, mensgericht, duidelijk, verbindend en communicatief vaardig op alle niveaus.
 • Authentiek, gedreven, daadkrachtig en doel- en resultaatgericht. Organiserend vermogen, organisatiesensitief, inspirerend en betrouwbaar met relativeringsvermogen.

Het aanbod

 • Bruto jaarsalaris incl. vakantiegeld tot maximaal € 100.000,- afhankelijk van kennis, ervaring en persoonlijke kwaliteiten.
 • Het salaris is gebaseerd op een 36-urige werkweek.
 • Mogelijkheid om gedeeltelijk vanuit huis te werken, gebruik van laptop en telefoon van Pantein.
 • Arbeidsvoorwaarden via een meerkeuzesysteem, bijvoorbeeld een fiets, computer, laptop, telefoon, bedrijfsfitness- of studiekostenregeling.
 • Marktconforme secundaire arbeidsvoorwaarden (conform CAO Ziekenhuizen).

Interesse?

Heb je interesse in de functie reageer dan met je CV en motivatie via onderstaand formulier, o.v.v. PAHC.AIM4.EIN. Neem voor meer informatie contact op met Robert Blaauw op 06-82525385.

De uiterste reactiedatum voor deze vacature is 20 februari 2023.

Deze procedure is gesloten (20-02-2023).

Over deze headhunter - AIM4

AIM4 is een netwerkorganisatie die vraag en aanbod verbindt voor interim en vaste functies op tactisch/strategisch niveau. En we verzorgen coaching & development trajecten op het gebied van persoonlijk leiderschap.

AIM4 werkt anders. Uit overtuiging dat onze netwerkaanpak beter is. Persoonlijker en sneller. We kennen de mensen in ons netwerk, weten wie bij welke opdracht past en hebben gevoel voor de ‘klik’.

Meer vacatures van AIM4 op Lintberg

AIM4 is sinds 2020 aangesloten bij Lintberg.